Informasjon, tilstand

Blærekreft

Røyking er med høy sannsynlighet den viktigste enkeltfaktoren som kan forårsake utvikling av blærekreft.

Diagnostikk

Det er ingen gode undersøkelser på allmennlegekontoret som kan avdekke blærekreft. Om legen blir oppmerksom på blod i urinen (en urinprøve kan avdekke "usynlig" blod i urinen), eller mistenker sykdommen av annen grunn, vil du bli undersøkt videre og eventuelt henvist til urolog - en kirurg som er spesialist på sykdommer i urinveiene. Urinprøven kan også analyseres for kreftceller (urin cytologi), men denne prøven fanger opp alt for få av de som faktisk har kreftforandringer i blæra, og man tør derfor ikke stole på en normal test. 

Urologene har spesialkompetanse og riktig utstyr for undersøkelse av urinveiene:

Cystoskopi

Cytoskopi er den vanligste undersøkelsen ved mistanke om blærekreft. Under lokalbedøvelse fører legen et tynt rør gjennom urinrøret, og gjennom dette er det mulig å granske innsiden av urinblæren. Ofte er det nødvendig å ta vevsprøver (biopsi) fra blærens innside, slik at legen kan undersøke vevet under mikroskop. Biopsitakingen skjer under full narkose eller ryggmargsbedøvelse. I noen tilfeller fjernes alt svulstvev allerede ved undersøkelsen. 

CT- urinveier med kontrast

Dette er en bildeundersøkelse som foregår ved at et kontrastmiddel sprøytes inn i blodet. Kort tid etter vil nyrene utskille stoffet i urinen. Mens middelet befinner seg i urinen, tas en rekke bilder. Kontrastmiddelet gjør at det er mulig å se eventuelle svulster i urinveissystemet. Bildeundersøkelsene kan også påvise spredning av svulsten til omliggende organ.

Andre undersøkelser

Bildeundersøkelser som CT, MR og PET scan kan brukes i forbindelse med blærekreft, og undersøkelsene brukes særlig til å vurdere utbredelsen av svulsten og lete etter eventuell spredning av kreften. PET scan brukes bare i spesielle tilfeller ved blærekreft. Ultralyd kan gi et godt bilde av urinveiene og i noen tilfeller vise svulster i urinblæra.

Forrige side Neste side