Informasjon, tilstand

Blærekreft

Temaside om Korona

Diagnostikk

Det er ingen gode undersøkelser på allmennlegekontoret som kan avdekke blærekreft. Om legen blir oppmerksom på blod i urinen (en urinprøve kan avdekke "usynlig" blod i urinen), eller mistenker sykdommen av annen grunn, vil du bli undersøkt videre og eventuelt henvist til urolog - en kirurg som er spesialist på sykdommer i urinveiene. Urinprøven kan også analyseres for kreftceller (urin cytologi), men denne prøven fanger opp alt for få av de som faktisk har kreftforandringer i blæra, og man tør derfor ikke stole på en normal test. 

Urologene har spesialkompetanse og riktig utstyr for undersøkelse av urinveiene:

Cystoskopi

Cytoskopi er den vanligste undersøkelsen ved mistanke om blærekreft. Under lokalbedøvelse fører legen et tynt rør gjennom urinrøret, og gjennom dette er det mulig å granske innsiden av urinblæren. Ofte er det nødvendig å ta vevsprøver (biopsi) fra blærens innside, slik at legen kan undersøke vevet under mikroskop. Biopsitakingen skjer under full narkose eller ryggmargsbedøvelse. I noen tilfeller fjernes alt svulstvev allerede ved undersøkelsen. 

CT- urinveier med kontrast

Dette er en bildeundersøkelse som foregår ved at et kontrastmiddel sprøytes inn i blodet. Kort tid etter vil nyrene utskille stoffet i urinen. Mens middelet befinner seg i urinen, tas en rekke bilder. Kontrastmiddelet gjør at det er mulig å se eventuelle svulster i urinveissystemet. Bildeundersøkelsene kan også påvise spredning av svulsten til omliggende organ.

Andre undersøkelser

Bildeundersøkelser som CT, MR og PET scan kan brukes i forbindelse med blærekreft, og undersøkelsene brukes særlig til å vurdere utbredelsen av svulsten og lete etter eventuell spredning av kreften. PET scan brukes bare i spesielle tilfeller ved blærekreft. Ultralyd kan gi et godt bilde av urinveiene og i noen tilfeller vise svulster i urinblæra.

Forrige side Neste side