Informasjon, tilstand

Blærekreft

Temaside om Korona

Forløp og prognose

Majoriteten av de som utvikler blærekreft har svært gode muligheter for helbredelse, overflatisk blærekreft har en overlevelse på 80 prosent. Dessverre er det risiko for at sykdommen kommer tilbake. Regelmessige kontroller den første tiden etter behandling kan føles som en belastning, men er viktig for å oppdage eventuell oppblomstring av sykdommen og dermed muligheter for tidlig behandling. 

Om blærekreft oppdages tidlig, er dette en kreftform man har god kontroll over. Ved inngangen til 2017 levde over 13 000 menn og kvinner med blære-, urinleder- eller urinrørskreft i Norge. Av disse hadde over 4000 levd lengre enn 10 år med diagnosen. Dette er gode tall, særlig når man vet at halvparten er eldre enn 72 år når de får diagnosen.

Blant de som utvikler spredning av sykdommen, er utsiktene betydelig dårligere. Uten behandling vil de fleste i denne gruppen ikke leve mer enn et halvt år. Med behandling er leveutsiktene betydelig bedret. 

Mange har merket lite til sykdommen når den blir oppdaget, og mangelen på symptomer kan gjøre inngrep og ettervirkninger av inngrep vanskelig å akseptere. Særlig de som har fått fjernet urinblæren, har en vanskelig omstillingsprosess foran seg. De aller fleste klarer å tilpasse seg den nye situasjonen. Om du følger denne lenken, kan du lese mer om utfordringene blærekreft kan føre med seg.

Forrige side Neste side