Informasjon

Blærekreft: Undersøkelser

Ved mistanke om blærekreft vil legen henvise deg til en urolog, som har spesialkompetanse og utstyr for undersøkelse av urinveiene.

Bildeundersøkelser

CT-urinveier med kontrast er den foretrukne røntgenmetoden ved utredning av blærekreft. Blærekreft kan ha flere lokalisasjoner, også i de øvre urinveiene. CT-undersøkelsen vil kunne avdekke svulster både i og utenfor urinblæren, og om det er spredning. CT av lungene brukes til å se etter spredning til lungene.

MR benyttes blant annet for å studere i detalj graden av en eventuell innvekst i muskellaget i blæren. Undersøkelsen vil kunne avdekke grad av innvekst og tegn til spredning utenfor urinblæren. 

Ultralyd brukes ikke rutinemessig i undersøkelse av blæresvulster, men er aktuelt ved behov for å vurdere om det kan foreligge svulst i nyrer, steinsykdom i urinveiene eller utvidede urinledere eller nyrebekken. 

Cystoskopi

Cytoskopi er den vanligste undersøkelsen ved mistanke om blærekreft. Under lokalbedøvelse fører legen et tynt kikkertrør gjennom urinrøret inn til urinblæren. I enden av røret er det lys, slik at legen kan se innsiden av blæren. Ved funn av svulst eller mistenkelige forandringer kan legen ta vevsprøver (biopsi) fra blærens innside for å undersøke vevet under mikroskop. Den mikroskopiske undersøkelsen gir det endelige svaret på om det foreligger kreft.

Urincytologi

Urincytologi er en enkel mikroskopundersøkelse som går ut på å undersøke om det finnes kreftceller i urinen. Undersøkelsen har en begrenset nøyaktighet, det vil si at den ikke fanger opp alle med blærekreft. Jo alvorligere kreftsykdom, jo bedre er undersøkelsen til å oppdage kreftsykdommen.

Vil du vite mer?