Informasjon

Kreft i munn og svelg - en oversikt

Munnhulekreft omfatter kreftsykdom i lepper, munn, tunge, gummene og spyttkjertlene.

Risikofaktorer

En rekke faktorer som du kan gjøre noe med, øker din risiko for kreft i munnhulen. Dette er:

Tobakk. Tobakk kan skade cellene som kler innsiden av munnhulen og svelget. Røykere har seks ganger økt risiko for å utvikle kreft i munn og svelg sammenliknet med ikke-røykere. Omkring 90% av dem som får disse kreftformene, bruker en eller annen form for tobakk. Siden tobakksbruk er mer utbredt blant menn, er kreft i munnen to ganger så vanlig blant menn som blant kvinner. Personer som bruker snus, skrå eller tyggetobakk har enda høyere risiko for kreft i kinnet eller på innsiden av leppene. Bortsett fra munn- og svelgkreft, kan snus og skrå også forårsake andre alvorlige helseproblemer, f.eks. kreft i spiserøret, ved stemmebåndene, i magesekken, i bukspyttkjertelen, høyt blodtrykk og hjertekarsykdom. Når du bruker snus/skrå, absorberer kroppen din ikke bare nikotin. Den absorberer en rekke kreftfremkallende stoffer som arsenikk og formaldehyd.

Høyt alkoholforbruk. Alkohol kan også skade cellene inne i munnen og i øvre del av svelget. Ca. 75-80% av dem med kreft i området er storforbrukere av alkohol. Kombinasjonen av alkohol og tobakk øker risikoen betydelig.

Kronisk irritasjon fra kantete tenner eller dårlig tilpassede tannproteser. Irritasjon forårsaket av tannproteser synes ikke å disponere for kreft i munnhulen. Imidlertid kan dårlig tilpassede proteser medfører at partikler fra tobakk og alkohol kan bli liggende mellom protesen og slimhinnen og irritere overflatelaget i slimhinnen.

Langvarig eksposisjon for ultrafiolett lys. For mye ultrafiolett lys kan skade cellene på leppene dine og øke risikoen for leppekreft.

Hvite flekker på tungen eller innsiden av kinnet (leukoplaki). For det meste er slik flekker ufarlige, men leukoplaki kan være alvorlig fordi noen av flekkene viser tidlige tegn til kreft. En høy andel av tilfeller med munnkreft opptrer i områder nær ved en leukoplaki. En leukoplaki kan skyldes en rekke ulike årsaker, inkludert røyking eller tygging av tobakksprodukter, dårlig tilpassede tannproteser, slitt slimhinne fra en tann som gnisser eller kinnbiting.

Humant papilloma virus infeksjon (HPV). Smitte med HPV kan blant annet skje ved munnsex. HPV-infeksjon i halsen øker risiko for flere typer kreft i munn og svelg. 

Forrige side Neste side