Informasjon

Kreft i nesen og nesesvelget

Kreft i nesen omfatter kreft i fremre og bakre del av nesen, i nesesvelgrommet. Slike kreftsvulster utvikler seg i det stille, og sykdommen er ofte ganske fremskreden når diagnosen stilles.

Hva menes med kreft i nesen?

Kreft karakteriseres ved ukontrollert cellevekst. Celler kan miste evnen til å kontrollere sin egen vekst. Det fører til en oppsamling av en celletype på ett eller flere steder, og resultatet blir at det dannes en svulst eller flere svulster. Det skilles mellom godartede (benigne) og ondartede (maligne) svulsttyper. En ondartet svulsttype har forruten den ukontrollerte veksten også den egenskapen at den vokser inn i omgivende vev og kan spre seg til andre deler av kroppen.

Nesen og neseskilleveggen

I nesen er de fleste svulster ufarlige, men det kan være kreft, og da er det viktig å bli undersøkt nærmere. Svulster som oppstår lengre bak i nesen, i nesesvelget (nasofarynks), er langt oftere ondartede.

Kreft i nesen eller i nesesvelgområdet er en sjelden krefttype. I Norge oppstår kreft i nesesvelgområdet hos cirka 50 personer per år og knapt 400 personer lever med denne kreftformen, hvorav mer enn halvparten har levd lengre enn fem år etter at diagnosen ble stilt.

Årsak

Vi vet ikke så mye om den direkte årsaken til kreft i nesen, men vi vet noe om faktorer som kan være medvirkende. For eksempel kan trestøv (snekkerkreft), nikkel og lærstøv medvirke til noen av de kreftformer som kan oppstå i dette området. I tillegg vet vi at enkelte virus (Epstein-Barr) kan disponere for kreftutvikling i nesesvelget (nasofarynkskreft). I Europa og USA er bruk av alkohol og tobakk sannsynligvis viktigere årsaker enn Epstein-Barr virus.

Symptom

Det typiske ved denne kreftformen, særlig ved lokalisasjon i nesesvelgområdet, er at det tar lang tid før symptomene melder seg. Sykdommen utvikler seg i det stille og symptomene kommer sent. Det øker faren for at sykdommen er fremskreden på diagnosetidspunktet.

Du kan for eksempel merke at du lett begynner å blø fra nesen, noe du sjelden gjorde før. Nesen kan etter hvert kjennes tett ut, noe som du heller ikke har vært plaget med tidligere. Det kan også oppstå symptomer fra øre og svelg, og det kan dukke opp forstørrede lymfeknuter på halsen. Hodepine er ganske vanlig. Ved fremskreden sykdom oppstår lammelser i øyemuskler, noe som gir dobbeltsyn, og ansiktssmerter og nummenhetsfølelse i ansiktet.

Diagnosen

Bakre rhinoskopi

Allmennlegen kan mistenke tilstanden ut i fra symptomene og etter å ha undersøkt nesen. I så fall vil han eller hun henvise deg videre til en spesialist. Her vil det bli gjort en grundig undersøkelse for å kartlegge om det er kreft, eller om svulsten som er funnet, er godartet.

Ultralyd, CT og MR er viktige undersøkelser for å påvise og kartlegge omfanget av svulsten. Den avgjørende undersøkelsen er endoskopi der det blir tatt vevsprøve av svulsten og påfølgende mikroskopi av vevsprøven. Den mikroskopiske undersøkelsen vil med relativ stor sikkerhet gi svar på om det er kreft eller ikke.

Behandling

Behandlingen varierer med lokalisasjon, type svulst og hvor fremskreden sykdommen er. Hovedbehandlingen er strålebehandling i tidlig sykdomsfase. Ved mer fremskreden sykdom kombineres strålebehandling med cellegiftbehandling. Som regel er det meget vanskelig å fjerne svulsten ved en operasjon. Det kan kanskje være aktuelt ved kreft i selve nesen, men det er sjelden mulig ved kreft i nesesvelgrommet.

Kreft i nesesvelgrommet har en tendens til å spre seg tidlig. Siden det er svært vanskelig å operere bakerst i nesen, og det befinner seg større blodårer og viktige nerver like ved, er den anbefalte behandlingen strålebehandling. Fremskritt både i bildediagnostiske metoder og i teknikker for strålebehandling har bedret resultatene av slik behandling.

Prognose

Prognosen er best for de svulstene som oppdages tidlig. Det vil si svulster ytterst i nesen. Disse har en bra prognose sammenlignet med svulster lengre bak i nesen. Studier viser at fem års overlevelsen går fra 90 prosent til 58 prosent for tidlig versus langtkommen kreft.

Vil du vite mer?