Informasjon

Øregang, kreftsykdom

Kreftsykdom i øregangen er en sjelden tilstand. Den er karakterisert ved ubehag, smerter, blodsiving og dott-fornemmelse i øregangen. Tidlig behandling gir god prognose.

Kreft i øregangen

Kreft er en tilstand med ukontrollert cellevekst. Dette vil føre til ansamling av én celletype på et sted, noe som fører til dannelse av en svulst.

Øre, oversiktstegning

Kreft i øregangen er en svært sjelden tilstand og rammer helst eldre mennesker. Svulsten utgår fra celler i selve øregangen.

Symptomer

Kreft i øregangen gir symptomer som ligner på betennelse i det ytre øret. Dette kan gi seg til kjenne i form av kløe, smerter og "dott" fornemmelse i øret. Man kan også oppleve at det renner fra øret. Det som kan skille kreft fra en ørebetennelse, er blodvæske som kan sive ut fra øret ved kreft. Utenom dette er det vanskelig å skille disse to tilstanden ut fra symptomene alene i en tidlig fase.

Diagnosen

Diagnosen skal mistenkes dersom man har en ørebetennelse som ikke gir seg på tross av riktig behandling. Det bør da tas et CT-bilde av området. I tillegg tar spesialistlegen en vevsprøve fra svulsten i øregangen. De fleste av disse undersøkelsene vil bli gjort av øre-nese-hals spesialist, ettersom allmennlegen din vil henvise deg videre når han eller hun får mistanke om tilstanden.

Behandling

Behandlingen varierer alt etter hvor langt tilstanden er kommet. Dersom det er mulig, vil man forsøke å fjerne svulsten ved operasjon. Etter dette vil man forsøke å bestråle området for å redusere sannsynligheten for tilbakefall. Legen din vil kunne gi deg mer informasjon om hva som gjelder for deg.

Prognose

Denne sykdommen har ofte et raskt forløp. Konsekvensen er at man ofte kommer sent i gang med behandling. Faktorer som har betydning for prognosen, er blant annet om det er spredning til andre organ, og om man har innvekst i nærliggende strukturer. Har man en lokalisert svulst uten spredning og innvekst, er prognosen relativt god.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen