Informasjon

Strupekreft - hva med stemmen?

Hvis strupehodet med stemmebåndene er fjernet, kan du ikke lenger snakke som tidligere. Du kan uttale ordene som før, men mangler stemmen (lyden).

Laryngektomert betyr strupeløs. Har man gjennomgått laryngektomi, er strupehodet med stemme­båndene fjernet og du puster gjennom et hull foran på halsen. Siden stemmebåndene er fjernet, oppstår ingen lyd når du prøver å snakke.

Behandlingstilbudet er sentralisert da det er få personer som laryngektomeres per år i Norge. Laryngektomier utføres ved Rikshospitalet Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus i Bergen og St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hos laryngektomerte er det tre måter å få frem lyd på:

  • Ved hjelp av spiserørsstemme
  • Ved hjelp av talevibrator
  • Ved hjelp av taleprotese

Logopeden vil være din nærmeste profesjonelle rådgiver og hjelper. Statped har det nasjonale ansvaret for personer som er strupeopererte. De får hjelp til taletrening med talevibrator, spiserørsstemme og taleprotese gjennom kurs på senteret. Henvisning skjer fra helsetjenesten.

Spiserrørsstemme

Mange laryngektomerte kan lære å bruke «spiserørsstemme». Man kan benytte en teknikk som går ut på å presse luft ned under lukkemusklene øverst i spiserøret. Når luften umiddelbart «rapes opp», settes lukkemusklene i svingninger og frembringer lyd. Denne lyden er spiserørsstemmen og formes til tale på samme måte som tidligere.

Talevibrator

Noen strupeopererte kan ikke - eller ønsker ikke - å lære seg spiserørsstemmen. De kan bruke talevibrator. Dette er en elektrisk lydkilde som kan erstatte de manglende stemmebåndene. Vibratoren holdes mot halsen, lyden forplanter seg til munnhulen og formes til tale på samme måte som tidligere.

Taleprotese

Noen strupeopererte får operert inn en taleprotese mellom luftrør og spiserør. Dette er en enveis ventil som slipper luft fra luftrøret inn under lukkemusklene øverst i spiserøret. På samme måte som for spiserørsstemme, dannes lyden ved at lukkemusklene blir satt i svingninger - i dette tilfellet ved hjelp av lungeluften. Lyden formes til tale på samme måte som tidligere.

For å aktivere protesen må man i utgangspunktet holde en finger for stoma når man puster ut. Det finnes imidlertid ventilsystemer som gjør at protesen aktiveres på andre måter, slik at man kan ha begge hender fri.

Vil du vite mer?