Informasjon

Strupekreft, larynkskreft

Strupekreft er kreftsykdom som oppstår omkring stemmebåndene. Det mest fremtredende symptomet er heshet.

Hos to av tre pasienter med strupekreft, larynkskreft, sitter svulsten på selve stemmebåndet. Men strupekreft kan også oppstå andre steder i strupehodet. Hos hver tredje oppstår den over stemmebåndene, og i sjeldne tilfeller sitter den under.

Hvis sykdommen starter på stemmebåndene, kalles den glottiskreft. Supraglottisk larynkskreft begynner over stemmebåndene. I sjeldne tilfeller, der sykdommen starter under stemmebåndene, kalles den subglottisk larynkskreft.

I 2019 var antall nye tilfeller av strupekreft i Norge var 85 menn og 19 kvinner. Per 31.12.2019 var det totalt 1108 personer med larynkskreft og av disse hadde 713 levd i 5 år eller lengre. Forekomsten viser en svakt fallende tendens.

Symptomer

Hvis sykdommen sitter på stemmebåndene, er heshet første tegn på strupekreft. Hos mer enn halvparten er dette symptomet faktisk det eneste sykdomstegnet. Andre tegn kan være smerter, problemer med å svelge eller irritasjon i halsen. Etterhvert vil smertene kunne stråle opp til øret.

I et sent stadium kan sykdommen vise seg i form av hoste, en opplevelse av «å ha en klump i halsen» eller problemer med å trekke pusten. I Norge er det klart flere menn enn kvinner som får kreft i strupen. Pasientene er i gjennomsnitt 65 år.

Årsaker

Det er flere årsaker til strupekreft, men den dominerende årsaken er tobakk. Risiko øker med økende varighet og mengde av tobakksbruk. Det er også holdepunkter for økt risiko ved samtidig høyt forbruk av alkohol.

Humant papillomavirus (HPV) - spesielt HPV-16, er vist å være en viktig årsaksfaktor for kreft i munn og svelg. HPV-relatert kreft ses vanligvis hos noe yngre pasienter, og er oftest lokalisert i tunge eller tonsilleregion, men kan også føre til strupekreft.

Risikoen for å få strupekreft kan være litt større hos personer som tidligere har fått strålebehandling i området rundt strupen.

Ulike stadier av sykdommen

Legene klassifiserer kreft i strupen i fire forskjellige T-stadier, avhengig av hvor stor svulsten er:

  • T1 - svulsten sitter på ett eller begge stemmebånd
  • T2 - svulsten har vokst oppover eller nedover fra stemmebåndene
  • T3 - svulsten har vokst inn i muskulaturen og stemmebåndet er lammet
  • T4 - svulsten har vokst utenfor strupehodet (brusk, hud, svelg)

Det finnes en tilsvarende inndeling for de typer strupekreft som har sitt utgangspunkt over eller under stemmebåndene.

Hvis svulsten begrenser seg til stemmebåndene, er risikoen for spredning til lymfeknuter mindre enn hvis den sitter over eller under stemmebåndene. Dette skyldes blant annet at det er svært få lymfekar rundt stemmebåndene.

Det spiller sannsynligvis også en rolle at de fleste oppsøker lege raskere ved kreft på stemmebåndene, fordi sykdommen viser seg tidlig i form av heshet.

Når svulsten befinner seg over eller under stemmebåndene, kan det gå lenger tid før man får mistanke om sykdom.

Vil du vite mer?

Kilder