Informasjon

For deg som spiser lite

Diverse tips

En forutsetning for å klare og spise er at tarmen fungerer bra og at slimhinnene i munn og svelg er friske. Be om hjelp ved behov.

Dersom det er vanskelig å spise nok fordi appetitten er borte, kan du spørre legen din om du kan forsøke medisiner som kan øke appetitten.

Be legen din om henvisning til klinisk ernæringsfysiolog dersom spiseproblemet ditt er av lengre varighet.

Forrige side Neste side