Informasjon

For deg som spiser lite

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Referansegruppen i ernæring innen onkologi, Kliniske ernæringsfysiologers forening ved Synnøve Strandenæs, Klinisk ernæringsfysiolog, Hemato-onkologisk avdeling, Sentralsjukehuset i Rogaland og Lene Thoresen, Klinisk ernæringsfysiolog, Kreftavdelingen, Regionsykehuset i Trondheim.

Forrige side