Informasjon

CT av bukspyttkjertelen

Temaside om Korona

Indikasjoner

Det er særlig ved utredning av gulsott som ikke skyldes betennelse, at CT av bukspyttkjertelen blir utført. En av flere mulige forklaringer kan være kreft i bukspyttkjertelen. En svulst har da vokst inn i og stenger av gallegangen. Også i utredningen av akutt betennelse i bukspyttkjertelen blir CT ofte tatt.

Forrige side Neste side