Informasjon

CT av livmoren og egglederne

CT av kvinnelige kjønnsorgan avbilder bekkenet med dets innhold av indre kjønnsorganer, tarmer og urinblære. Enhver oppfylning som legen kan kjenne ved undersøkelsen av kvinnen, vil kunne fremstilles bildemessig.

Indre kvinnelige kjønnsorgan

Sidebilde av genitalia interna
Livmoren sett forfra

Kvinnens indre kjønnsorganer befinner seg i bekkenet og består av skjeden, livmoren, egglederne og eggstokkene i nevnte rekkefølge utenifra og innover. Nedre del av livmoren stikker ned i skjeden. En trang kanal i livmoren, livmorhalsen, fører videre inn i livmorhulen. Denne hulen er kledd av en slimhinne (endometriet). Så lenge man er i menstruerende alder, vil slimhinnen vokse i løpet av en menstruasjonssyklus, og dersom det ikke oppstår graviditet, vil slimhinnen avstøtes, noe som fører til menstruasjonsblødning. Ytre del av livmoren er muskulatur. Fra øvre del av livmoren og ut til begge sidene fører to trange kanaler, egglederne, ut i bukhulen i området hvor eggstokkene ligger. I forbindelse med eggløsning vil egg skilles ut fra eggstokkene, fanges opp av egglederne og egget vandrer ned til livmorhulen. Dersom egget blir befruktet, vil det feste seg i livmorhulen og utvikle seg til et foster og en morkake.

Neste side