Informasjon

Kreftsignaler

Gå til lege hvis du har sår som ikke vil gro, også i munnen, eller hvis du oppdager en kul på kroppen

Sår som ikke gror og kuler på kroppen

Oppsøk også lege hvis du har langvarig hoste eller heshet, eller hvis du plutselig går ned i vekt uten spesiell årsak.

Tidlig diagnose gir økte sjanser for helbredelse. Kroppen sender ut signaler hvis noe er galt; disse signalene er det viktig å fange opp, for noen ganger kan de være et tegn på kreft. Hvis du oppdager en ny klump eller en kul et sted på kroppen eller i et organ, skal du søke lege. Kvinner bør alltid søke lege hvis de oppdager en kul i brystet. Et sår som ikke vil gro, for eksempel i munnen, kan også være et krefttegn og bør undersøkes av lege eller tannlege.

Lungekreft

Tidlig i sykdomsutviklingen kan det være vanskelig å oppdage kreft i luftveiene. Symptomene på kreft er ikke annerledes enn symptomer på mindre alvorlige lungesykdommer. Søk lege hvis du har vanlige symptomer som hoste, heshet o l , som ikke forsvinner i løpet av noen uker slik de vanligvis gjør. Symptomer på kreft kan være langvarig hoste, blodblandet oppspytt og åndenød, ofte kombinert med vekttap og redusert allmenntilstand.

Lungekreft er en fellesbetegnelse på krefttyper som oppstår i lungene og bronkiene. Forskerne regner med at 84% av det totale antall lungekrefttilfeller kunne vært unngått dersom ingen røykte. Røyking og annen kronisk irritasjon av luftveiene fører til at de fine flimmerhårene i cellene som kler luftrøret, forsvinner. Disse hårene er viktige for en automatisk drenasje av slim og fremmede partikler i lunger og luftrør. Regelmessig morgenhoste med oppharking av slim er et tegn på at flimmerhårene fungerer dårlig. Den celleforandringen som gjør at flimmerhårene forsvinner, kan være en tidlig forløper for utvikling av kreft i lungen. Vedvarende hoste med slim eller blod kan være tegn på lungekreft.

Strupekreft

Strupekreft er en langt mer sjelden kreftform enn lungekreft. Langvarig heshet og hoste kan være tegn på strupekreft. Først og fremst er røykere utsatt. Utsiktene til å bli helbredet for strupekreft er gode dersom svulsten påvises og behandles før den er blitt stor.

Forandringer i urin eller avføring og unormale blødninger

Symptomene som er beskrevet ovenfor, er ikke spesielle for kreft. Men hvis du skulle få noen av disse symptomene, bør du gå til lege. Det er viktig at mulige tegn på kreft ikke blir oversett. Jo tidligere i prosessen kreft blir diagnostisert og behandlet, jo bedre er det. Det første tegnet på kreft kan være vedvarende oppkast eller blødninger, f.eks. blod i avføring eller urin . Blod i avføring kan være et tegn på tykk- eller endetarmskreft og blod i urinen et tegn på kreft i urinveiene.

Kvinner som får blødninger fra skjeden etter overgangsalderen, bør søke lege med tanke på kreftundersøkelse av underlivet. Selv om blødninger oppstår, skyldes det ikke nødvendigvis kreft. Men det er en fornuftig regel å bli undersøkt. Ved blod i avføringen kan det være aktuelt å gjøre en såkalt kikkertundersøkelse av tarmen. Ved blod i urinen kan det tas urinprøve, og man kan undersøke om det finnes unormale celler i urinen.

Vedvarende eller unormale blødninger fra nese eller sår bør undersøkes nærmere. De kan være et tegn på kreft i f eks nesehule eller bihuler. I tillegg kan slike blødninger gi mistanke om blodkreft.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen.