Informasjon

Alkohol

Bruk av alkoholholdige drikkevarer øker risikoen for kreft. Risikoen øker med økende mengde. Det kan ikke gis noen sikker grense for hvor mye du kan drikke uten at det er forbundet med økt kreftrisiko.

Drikker du alkohol, bør du drikke lite. Barn, ungdom og gravide skal ikke drikke alkohol.

Alkohol og tobakk

Kreftrisikoen øker særlig sterkt når alkohol og røyking kombineres. Risikoen for å få en kreftsvulst i munnhule, svelg, strupe og spiserør er mellom ti og hundre ganger så stor for dem som både er storrøykere og storforbrukere av alkohol, sammenlignet med dem som verken bruker tobakk eller alkohol. I vestlige industriland er de nevnte kreftformene svært sjeldne blant mennesker som verken røyker eller drikker alkohol.

Alkohol alene

Alkohol har en kreftfremkallende virkning i seg selv, ikke bare sammen med tobakk. Det er konklusjonen fra det internasjonale kreftforskningssenteret som drives av Verdens helseorganisasjon (WHO), etter en grundig gjennomgang av sammenhengen mellom alkoholbruk og kreft. Særlig er det funnet økt risiko for kreft i lever, munnhule, svelg, strupe og spiserør. Også når det gjelder brystkreft, er det en mulig sammenheng med alkoholbruk.

Leverkreft oppstår ofte i kjølvannet av skrumplever , som også er en følge av alkoholbruk. Kvinner er mer utsatt for å få "alkoholsykdom" i leveren enn det menn er. Bakgrunnen er at kvinner lettere får en høyere alkoholkonsentrasjon i blodet. Kvinner har en mindre kropp, og forholdsvis mer fett og mindre vann i kroppen enn det menn har, det fører til at alkoholen ikke fortynnes like mye. I tillegg har kvinner lavere aktivitet av enzymet alkoholdehydrogenase i magesekken. Hvis en kvinne og en mann drikker like mye, vil kvinnen derfor få en høyere alkoholkonsentrasjon i blodet enn det mannen får.

Finnes det et alkoholforbruk som ikke øker risikoen for kreft?

I undersøkelser omkring alkohol og risikoen for hjerte-karsykdom er det funnet at risikoen for hjerte-karsykdom er mindre i grupper som drikker litt alkohol, enn i grupper som ikke drikker alkohol. Men ved økende forbruk av alkohol øker risikoen igjen. Likevel er det vanskelig å finne en grense for et daglig alkoholinntak som kan anbefales i forhold til hjerte-karsykdom, og som samtidig ikke øker kreftrisikoen.

Noen undersøkelser viser at kvinner som har et alkoholforbruk på 10-15 gram pr dag (om lag et glass vin eller en drink om dagen), har større risiko for brystkreft enn kvinner som ikke drikker alkohol. Noen forskere mener at en drink om dagen øker risikoen med så mye som 30-50 prosent. Ekspertgruppen bak rapporten "Kosthold, ernæring og forebyggelse av kreft i et globalt perspektiv" anbefaler ikke alkoholbruk. De peker på at kroppen ikke har noe fysiologisk behov for alkohol.

Alkohol er dessuten et avhengighetsskapende stoff. De som velger å bruke alkohol, bør begrense inntaket slik at det dekker mindre enn fem prosent av det samlede energiinntaket for menn og mindre enn 2,5 prosent for kvinner. Det innebærer mindre enn to små glass pr dag hvis du er mann, og under et lite glass hvis du er kvinne. Et glass defineres som 2,5 dl øl (et glass), 1 dl vin (et lite vinglass) eller 25 ml brennevin. Gravide, barn og ungdom skal ikke drikke alkohol.

Vil du vite mer?

  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen
  • Fakta om alkohol - Oslo universitetssykehus

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

  • Kreftforeningen