Informasjon

Røyking

Hvis du røyker, prøv å slutte. Du er mest utsatt for å bli avhengig av nikotin i ungdomsårene. Jo tidligere du begynner å røyke, jo større blir helseskadene.

Vær røykfri!

Det er om lag 5100 mennesker som dør hvert år på grunn av røyking, noe som tilsvarer 13 prosent av alle dødsfall dette året. Antallet gikk betydelig ned fra 2003 til 2009. Dødsårsakene er først og fremst hjerteinfarkt, hjerneslag, luftveissykdommer og kreft. Nesten ni av ti lungekrefttilfeller hos menn og cirka sju av ti lungekrefttilfeller hos kvinner, skyldes helt eller delvis sigarettrøyking. Det viser undersøkelser som er gjort i Europa, Japan og Nord-Amerika.

I gjennomsnitt taper hver person som dør av røyking 11 leveår. Nær halvparten av storrøykerne er døde før 70-årsalderen. Hjerte- og karsykdommer er den hyppigste dødsårsaken. Aldri-røykerne lever lengst og dør sjelden før pensjonsalderen.

De fleste tilfellene av kreft i spiserør, strupehode og munnhule har også nær sammenheng med tobakksbruk, enten alene eller sammen med alkohol. Også kreft i urinblære, bukspyttkjertel, nyrer, mage og livmorhals kan skyldes tobakk. Det er forskning i gang vedrørende røyking og økt risiko for blodkreft (leukemi), tykktarms- og endetarmskreft. For disse kreftformene er det mer usikkert hvilken rolle røyking spiller.

Neste side