Informasjon

Røyking

Resultatet av røykevanene for 20 år siden

En kreftsykdom utvikler seg over lang tid. De "røyke-kreftsykdommene" vi ser i dag, er et resultat av røykevanene for 20 år siden. Omkring hvert femte kreftdødsfall her i landet skyldes bruk av tobakk; det innebærer omkring 2000 dødsfall i året.

I Norge er annenhver sigarett en "rullings". Risikoen for lungekreft er høyere blant dem som røyker "rullings" enn blant dem som røyker fabrikkproduserte sigaretter, det viser nyere undersøkelser ved Kreftregisteret. Røyken fra "rullings" har et høyere innhold av skadelige stoffer enn røyken fra en fabrikkprodusert sigarett. "Rullingsrøykere" er dessuten mer nikotinavhengige enn de som røyker fabrikkproduserte sigaretter.

Ny forskning tyder på at når samme mengde tobakk røykes, har kvinner litt større risiko for å få lungekreft enn det menn har.

Forrige side Neste side