Informasjon

Røyking

Passiv røyking

Blant forskerne er det enighet om at også passiv røyking har skadelige virkninger på helsen. Blant annet viser det seg at en ikke-røyker som bor sammen med en som røyker hjemme, har større risiko for å få lungekreft enn en som bor i et røykfritt hjem. Også de som er utsatt for passiv røyking på jobben, har større risiko for å få kreft enn de som arbeider i et røykfritt miljø. Også faren for hjerteinfarkt øker hvis man oppholder seg mye i rom der noen røyker.

Barn med røykende foreldre har økt risiko for blant annet astma, luftveisinfeksjoner og mellomørebetennelse. Passiv røyking fører også til at slike plager blir mer alvorlige enn de ellers ville vært.

Forrige side Neste side