Informasjon

Røyking

Annenhver røyker mister leveår

Tobakk kan forårsake dødsfall på mange forskjellige måter. I tillegg til å få lungekreft og andre krefttyper kan man, som en direkte følge av røyking, bli rammet av hjertesykdom, hjerneslag, kronisk bronkitt eller andre luftveissykdommer. Mange av dem som rammes av slike sykdommer, har ikke røykt spesielt mye, men de begynte ofte å røyke i tenårene.

I gjennomsnitt vil hver sigarett redusere livet med mellom 7,5 og 10 minutter. Selv om du bare røyker mellom en og fire sigaretter om dagen, dobler du din risiko for å dø av lungekreft eller hjerteinfarkt. Jo tidligere du begynner å røyke, jo større blir helseskadene. En 15-åring som begynner å røyke daglig, har statistisk sett dobbelt så høy risiko for å dø av lungekreft som en som begynner etter at han eller hun har fylt 20 år. De som i alderen 35-69 år dør på grunn av tobakksbruk, mister i gjennomsnitt 20-25 år av sitt liv.

Forrige side Neste side