Informasjon

Røyking

Økning til ti millioner dødsfall årlig

Tobakk forårsaker til sammen 3,5 millioner dødsfall i verden hvert år. Tallet vil øke, for i mange land har ikke de verste følgene av tobakksepidemien vist seg ennå. Røyking øker både blant kvinner i enkelte industrialiserte land og blant menn og kvinner i utviklingsland. Når dagens unge røykere blir middelaldrende, vil cirka ti millioner mennesker hvert år dø som følge av røyking - dersom vi ikke klarer å snu utviklingen.

I Norge røyker omkring 15 prosent av den voksne befolkningen daglig. 9 prosent røyker av og til. Situasjonen i Europa er på bedringens vei. I Sentral- og Øst-Europa er det dog en stadig økning i antall røykere. Av de seks regionene som Verdens helseorganisasjon (WHO) har inndelt verden i, er Europa den regionen som har høyest forbruk av ferdigrullede sigaretter pr innbygger. I 2011 røykte 28 prosent av den voksne befolkningen i Europa. Tobakkrelaterte sykdommer forårsaket 16 prosent av alle dødsfall i Europa i 2011 sammenlignet med 12 prosent på verdensbasis ifølge WHO.

Forrige side Neste side