Informasjon

Røyking

Hvis du røyker, prøv å slutte. Du er mest utsatt for å bli avhengig av nikotin i ungdomsårene. Jo tidligere du begynner å røyke, jo større blir helseskadene.

Vil du vite mer?

  • Slutt å røyke
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen. Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet.

Forrige side