Informasjon

Røyking

Vil du vite mer?

  • Slutt å røyke
  • Ved behov for ytterligere råd eller veiledning, kontakt Kreftforeningen

Kilder

Sentrale kilder og kvalitetsvurdering

Kreftforeningen. Helsedirektoratet. Folkehelseinstituttet.

Forrige side