Informasjon

Livmorhalsprøve

Hva er livmorhalsprøve?

Prøvetaking fra livmorhalsen (portio og cervix) har vært brukt til å stille tidlig diagnose av forstadier til livmorhalskreft siden 50-tallet. Etter innføring av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med 60 til 70 prosent.

Celleprøve fra livmorhalsen innebærer at det skrapes av celler fra livmorhalsen, og disse cellene granskes i mikroskop av trenet laboratoriepersonell som ser etter celleforandringer. Celleprøven kan også avdekke betennelsesceller, trichomonader, sopp og mistanke om herpesinfeksjon. Den faglige betegnelsen på celleprøve (cytologi) fra livmorhalsen er cervixcytologi.

Fra 2019 ble det innført en ny analysemetode for livmorhalsprøver -HPV test. Istedenfor å granske prøven for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus/HPV. Dersom viruset blir påvist, tester de videre for å se om det ses celleforandringer. Dersom det ikke påvises HPV, anbefales ny kontroll etter fem år. Prøven blir tatt på samme måte som celleprøven i et avskrap fra livmorhalsen.

I screeningprogrammet i Norge anbefales kvinner mellom 25 og 33 år å ta celleprøve hvert tredje år, mens kvinner mellom 34 og 69 år anbefales HPV test hvert femte år.

I løpet av 2023 vil HPV-test være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 25 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet. Innføringen er allerede gjort for kvinner i alderen 34 til 69 år. Fra 1. januar 2023 vil endringen også gjelde kvinner mellom 30 - 33 år, og fra 1. juli 2023 for kvinner mellom 25 - 29 år.

Neste side