Informasjon

Livmorhalsprøve

Temaside om Korona

Hva er livmorhalsprøve?

Prøvetaking fra livmorhalsen (portio og cervix) har vært anvendt til å stille tidlig diagnose av forstadier til livmorhalskreft siden 50-tallet. Etter innføringen av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med 60 til 70 prosent. Celleprøve fra livmorhalsen innebærer at det skrapes av celler fra livmorhalsen, og disse cellene granskes i mikroskop av trenet laboratoriepersonell som ser etter celleforandringer. Celleprøven kan også avdekke betennelsesceller, trichomonader, sopp og mistanke om herpesinfeksjon. Den faglige betegnelsen på celleprøve (cytologi) fra livmorhalsen er cervixcytologi.

Fra 2019 innføres en ny analysemetode for livmorhalsprøver hos kvinner mellom 34 og 69 år -HPV test. Istedenfor å granske prøven for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus/HPV. Dersom viruset blir påvist, tester de videre for å se om det ses celleforandringer. Dersom det ikke påvises HPV, anbefales ny kontroll etter fem år. Prøven blir tatt på samme måte som celleprøven i et avskrap fra livmorhalsen.

I Norge anbefales kvinner mellom 25 og 69 år å ta celleprøve hvert tredje år. I løpet av perioden 2019 til 2021 vil alle kvinner i landet mellom 34 og 69 år anbefales HPV test hvert femte år. 

Neste side