Informasjon

Livmorhalsprøve

Hva er livmorhalsprøve?

Prøvetaking fra livmorhalsen har vært brukt siden 50-tallet til å finne forstadier til livmorhalskreft . Etter innføring av celleprøver har antallet krefttilfeller i livmorhalsen gått ned med 60 til 70 prosent.

Livmorhalsprøve innebærer at det skrapes av celler fra livmorhalsen med en prøvepinne/-børste, og disse cellene undersøkes for HPV/humant papilloma virus eller granskes i mikroskop av trenet laboratoriepersonell som ser etter celleforandringer. Livmorhalsprøven tas hos lege eller jordmor.

Fra 1. juli 2023 vil HPV-test være primær screeningtest for alle kvinner i alderen 25 til 69 år som deltar i Livmorhalsprogrammet.

Primærscreening med HPV test innebærer at istedenfor å granske prøven for celleforandringer først, undersøkes prøven for humant papillomavirus/HPV først. Dersom risikovarianter av viruset blir påvist, undersøker laboratoriet prøven videre for å se om det finnes celleforandringer. Dersom det ikke påvises HPV, anbefales ny kontroll med livmorhalsprøve etter fem år.

Neste side