Informasjon

Livmorhalsprøve

Hvor nøyaktig er prøven?

En livmorhalsprøve er ikke blant de mest nøyaktige prøvene som finnes. Men den er ufarlig, enkel og billig å ta, og den er vanligvis nøyaktig nok. Prøven er god til å fange opp unormale tilstander, men den kan gi et såkalt falskt positivt funn. Det vil si at laboratoriet finner forandringer som virker unormale, men som ved ny undersøkelse viser seg å være normale funn. HPV test er vist å være enda bedre til å fange opp celleforandringer, men fanger i tillegg opp enda flere falske positive funn. Derfor er det god grunn til å ha et avslappet forhold til om du får beskjed om at ny prøve må tas. Men ny prøve må tas, og i noen tilfeller må det gjøres en utvidet undersøkelse. 

Forrige side Neste side