Informasjon

Livmorhalsprøve

Hva skjer ved unormalt prøvesvar?

Når laboratoriet som analyserer prøven finner noe unormalt, sender de ut prøvesvaret og informasjon om videre oppfølging basert på anbefalingene i Livmorhalsprogrammet. Som regel må ny prøve må tas. Tidspunktet for ny prøve er avhengig av prøvesvaret. Det hender også at den første prøven ikke inneholdt tilstrekkelig med celler eller at prøven ikke var egnet til analyse av annen årsak. I disse tilfellene får du også beskjed om å ta ny prøve. Ofte er det slik at oppfølgingsprøve ikke behøver å tas før det er gått et halvt eller ett år.

Dersom det er undersøkt for HPV i prøven din, og funnet at du har HPV infeksjon, betyr det ikke at du har celleforandringer. Derimot har du høyere risiko for å utvikle celleforandringer. Det tar som regel lang tid, vanligvis mer enn ti år, for celleforandringer utvikler seg til kreft. Hos de fleste vil kroppen selv kvitte seg med viruset, men det er viktig at du møter til kontroll med ny prøve for å avklare dette. Det er laget gode rutiner for hvordan legen din skal følge opp unormale prøvesvar, slik at alle kvinner sikres riktig oppfølging.

I de tilfeller laboratoriet føler seg rimelig sikre på at det faktisk foreligger celleforandringer, er det heller ikke uvanlig at det anbefales ny prøve. Dersom celleforandringene er alvorlige anbefales en utvidet undersøkelse. Du henvises da til en gynekolog som kan granske livmortappen direkte gjennom et mikroskop (kolposkopi). Gynekologen kan da eventuelt se hvor forandringene er, og det kan tas en vevsprøve (biopsi) fra dette området. Svaret på denne undersøkelsen avgjør den videre oppfølginen, enten nye oppfølgingsprøver eller behandling med fjerning av celleforandringene.

Forrige side Neste side