Informasjon

Livmorhalsprøve

Temaside om Korona

Hva skjer ved unormalt prøvesvar?

I de fleste tilfeller får legen beskjed fra laboratoriet om at ny prøve må tas. Enten fordi den første prøven ikke var bra nok, eller fordi laboratoriet vil han en ny kontroll for å forvisse seg om at det ikke er celleforandringer som krever tiltak. Du vil da få beskjed fra legen din om dette. Ofte er det slik at ny prøve ikke behøver å tas før det er gått et halvt eller ett år.

Dersom det er undersøkt for HPV i prøven din, og funnet at du har HPV infeksjon, betyr det ikke at du har celleforandringer. Derimot har du høyere risiko for å utvikle celleforandringer. Celleforandringer bruker som regel lang tid, vanligvis mer enn ti år, på å utvikle seg til kreft. Hos de fleste vil kroppen selv utrydde viruset, men det er viktig at du møter til kontroll med ny prøve for å avklare dette. Det er laget gode rutiner for hvordan legen din skal følge opp unormale prøvesvar, slik at alle kvinner sikres riktig oppfølging.

I de tilfeller laboratoriet føler seg rimelig sikre på at det faktisk foreligger celleforandringer, vil de vanligvis be om ny prøve. I andre tilfeller tilrås at det gjøres en utvidet undersøkelse. Du henvises da til en gynekolog som kan granske livmortappen direkte gjennom et mikroskop (kolposkopi). Gynekologen kan da eventuelt se hvor forandringene er, og det kan tas en vevsprøve (biopsi) fra dette området. Svaret på denne undersøkelsen avgjør den videre behandlingen.

Forrige side Neste side