Informasjon

Brystundersøkelse

Brystundersøkelser der du jevnlig ser og kjenner på brystene, vil lettere gjøre deg oppmerksom på forandringer som kan tyde på brystkreft.

Når du kjenner på brystene, finner du småknudret vev og kanskje større og mindre kuler. Disse er melkekjertler, arr etter tidligere brystbetennelser o.l. Det kan være vanskelig for en lege å kjenne om disse småkulene er tidlig kreft eller ikke. Derfor er det viktig at du selv gjør deg kjent med brystene dine, slik at du kan oppdage om det skulle dukke opp noe nytt. Det er ikke meningen å gjøre denne undersøkelsen til et stress. Et par ganger i halvåret skulle være nok hvis du da gjør det grundig.

Denne informasjonen gir ikke plass for noen detaljert veiledning i selvundersøkelse av brystene, men du får en god brosjyre om dette hos legen. (se ev. "Egenundersøkelse av bryster")

Det anbefales nå at alle kvinner fra 50 års alder får undersøkt brystene ved mammografi (en enkel røntgenundersøkelse) hvert annet år. Din lege vil informere om hvor du kan få gjort undersøkelsen, men du må sannsynligvis betale den selv.

Dersom det er mistenkelige kuler eller plager fra brystene, vil legen henvise til mammografi på vanlig måte. Er det spesiell opphopning av brystkreft i slekten, bør du ta kontakt med legen med spørsmål om du skal ha spesiell oppfølging, også om du er under 50 år.

Vil du vite mer?