Informasjon

Generelt om underlivskreft

Flere typer underlivskreft

Underlivskreft er ikke én kreftform, men sykdommen kan deles inn i flere typer. Nedenfor tar vi for oss de vanligste typene av underlivskreft, og vi inkluderer forstadier til livmorhalskreft, som ikke regnes som kreft.

Celleforandringer. Over 25.000 norske kvinner får hvert år konstatert forstadier til kreft eller unormale celler i livmorhalsen. Celleforandringer er ikke kreft, og stort sett alle som får konstatert forstadier til livmorhalskreft, blir fullstendig helbredet.

Kreft i livmorhalsen (cancer cervix uteri). Hvert år får cirka 350 norske kvinner kreft i livmorhalsen. Sykdommen er den niende mest vanlige kreftformen blant kvinner. Hos mange konstateres sykdommen tidlig, og muligheten for helbredelse er derfor god.

Kreft i livmoren (cancer corpus uteri). Hvert år får vel 700 norske kvinner kreft i livmoren. Sykdommen er den femte mest vanlige kreftformen blant kvinner. Kvinner under 45 år rammes sjelden av sykdommen. Hos mange kvinner oppdages sykdommen tidlig. Muligheten for helbredelse er derfor god.

Kreft i eggstokkene (cancer ovarii). Hvert år får cirka 450 norske kvinner kreft i eggstokkene. Sykdommen er den sjette mest vanlige kreftformen blant kvinner. Risikoen for å få sykdommen stiger inntil 60-årsalderen, og unge kan også rammes. Kreft i eggstokkene er en alvorlig sykdom, da den ofte oppdages sent.

Forrige side Neste side