Informasjon

Generelt om underlivskreft

To sjeldne former for underlivskreft

I tillegg til de tre formene for underlivskreft som vi tar opp i denne brosjyren, vil vi også nevne to typer som opptrer mindre hyppig.

Kreft i de ytre kjønnsdeler (cancer vulva). Dette er en relativt sjelden kreftform som oftest rammer eldre kvinner. Rundt 60 nye tilfeller oppdages hvert år i Norge. Symptomene er oftest en sykelig forandring (lesjon) som ikke vil leges, for eksempel et vortelignende, hardt parti som kan medføre kløe, svie eller irritasjon. Diagnosen stilles ved at det tas en biopsi fra det mistenkelige området. Operasjon er den vanligste behandlingsformen, men for enkelte kan kjemoterapi eller strålebehandling bli aktuelt.

Kreft i skjeden (cancer vaginae). Også denne kreftformen rammer i første rekke eldre kvinner, men den er svært sjelden. Kun 10-15 nye tilfeller oppdages årlig i Norge. Utflod eller unormal blødning kan gi mistanke, men diagnosen stilles ved gynekologisk undersøkelse og biopsi. Behandling kan være operasjon, strålebehandling eller kjemoterapi.

Forrige side Neste side