Informasjon

Konisering av livmorhalsen

Konisering er et lite inngrep der den nederste delen av livmorhalsen, livmortappen, fjernes. Det er et inngrep som gjøres for å forhindre celleforandringer fra å utvikle seg til livmorhalskreft.

Temaside om Korona

Vevsprøver som celleprøve og biopsi tatt av livmorhalsen, avdekker noen ganger celleforandringer som kan bli ondartede om de får lov til å utvikle seg over lang tid (år). I slike tilfeller kan gynekologen anbefale at en liten bit av livmorhalsen fjernes ved en operasjon som kalles konisering.

Celleforandringer og risiko for kreft

Livmor sett forfra

Celleforandringer på livmorhalsen er ikke uvanlig. Årlig påvises slike forandringer hos cirka 24000 norske kvinner. Disse celleforandringene sitter oftest ytterst på livmortappen. Som regel er dette uskyldige forandringer, men noen ganger er forandringene så vidt mistenkelige at man frykter at de over tid (flere år) kan utvikle seg til kreft i livmorhalsen. For å forhindre en slik utvikling, anbefales det å få utført konisering. Gjennom denne behandlingen fjernes vevet med celleforandringene, og risikoen for å få livmorhalskreft er da minimal.

Hva er konisering?

Operasjonen foregår oftest i lokalbedøvelse på en operasjonsstue og tar vanligvis fem til femten minutter. Bare ved planlagt narkose behøver du å faste før behandlingen.

En kjegleformet liten bit ytterst på livmortappen fjernes med en liten elektrisk varmeslynge eller laser. En sjelden gang settes det noen sting etterpå for å hindre blødning, men disse sys med tråd som blir borte av seg selv. Vevsbiten som fjernes, blir sendt til undersøkelse, og gynekologen mottar svar etter cirka to uker.

Etter operasjonen

Det er vanlig med menstruasjonsliknende blødning etter inngrepet. Ved kraftig blødning (friskt rødt blod) bør du ta kontakt med sykehuset. For de fleste er egenmelding i to til tre dager tilstrekkelig i forbindelse med dette inngrepet. Ved smerter kan du bruke smertestillende tabletter som avtalt før hjemreise.

Etter et slikt inngrep er det normalt å ha en mindre menstruasjonslignende blødning, fra noen dager opp til to til tre uker. Noen har også svake menstruasjonslignende smerter.

Du bør holde deg litt i ro over to til tre dager (ved behov sykmelding eller egenmelding). Det er tilrådelig å ikke drive sterk fysisk aktivitet, trening, aerobic og så videre så lenge det gror på livmortappen. Så lenge du blør, er det naturlig å avstå fra samleie og bad i badekar. Det er greit å dusje. Ved behov for smertestillende medisiner er det aktuelt med for eksempel Paracet, eventuelt i tillegg Ibux eller lignende. Spør gjerne apotekeren eller legen om råd.

Blir blødningen kraftigere enn en vanlig menstruasjonsblødning, og det ikke hjelper å ligge i ro noen timer, ber vi deg ringe avdelingen eller legen som utførte inngrepet eller ta kontakt med din lokale lege.

Det vil bli gitt beskjed til legen som henviste deg om inngrepet og resultatet av vevsprøven. Hvis laboratorieundersøkelsen av vevsprøven viser at du trenger ytterligere undersøkelse og eventuell behandling, vil sykehuset eller behandleren kontakte deg. Dersom du ønsker direkte svar uansett resultat av analysen, ber vi deg om å gi beskjed om dette til operatøren.

Etter konisering skal du ta celleprøve, inklusive HPV-virusprøve, etter seks måneder og etter tolv måneder. Det er avhengig av resultat fra vevsundersøkelsen (konisering), celleprøven og virusprøven, om undersøkelsene skal gjennomføres hos fastlege eller gynekolog. Dersom du har normal celleprøve og ikke utslag på HPV-test ved andre kontrollen, skal du ta ny celleprøve og HPV-test hvert tredje år, vanligvis hos fastlegen din, i minimum ti år.

Vil du vite mer?

Referanser