Informasjon

Kreftsykdom, noen å snakke med

Tiden etter kreftdiagnosen og behandlingen vil for de fleste oppleves som en krise i tilværelsen. Usikkerhet og engstelse er en naturlig reaksjon.

Hopp til innhold

Informasjonen er utarbeidet av Den Norsk Kreftforening

Om denne informasjonen

Den som nylig har fått diagnosen livmorhalskreft, livmorkreft eller eggstokkreft, har mange spørsmål å stille:

  • Hvordan vil det gå med meg?
  • Vil behandlingen bli vellykket?
  • Vil jeg fremdeles føle meg som "kvinne" etterpå?

Tiden etter diagnosen og behandlingen vil for de fleste oppleves som en krise i tilværelsen. Usikkerhet og engstelse er en naturlig reaksjon. Å få diagnosen kreft oppfattes som en helt personlig opplevelse. I dette informasjonsskrivet vil du finne informasjon om hvem du kan snakke med om disse og andre spørsmål.

Informasjonsskrivet er en del av en serie pasientbrosjyrer fra Den Norske Kreftforening. Den er i første rekke rettet mot pasienten selv, men vi håper at den også vil bli lest av pasientens pårørende og andre interesserte. En brosjyre kan aldri gi svar på alle spørsmål, men den kan være en støtte; den kan spre kunnskap og kanskje fjerne misforståelser. Det er vårt mål med dette informasjonsskrivet.

Noen å snakke med?

Operasjonen og behandlingen forøvrig er ofte en stor påkjenning. Underlivet er for de fleste kvinner følelsesmessig knyttet til selvfølelse og kvinnelighet. Mange føler at de mister en del av denne kvinneligheten, noe som kan skape problemer i forholdet til ektefelle eller partner. Dette kommer i tillegg til den engstelse som naturlig følger med en alvorlig sykdom. Det er bedre å snakke med noen om det som plager en enn å gå alene. Familie og venner kan være en god støtte. Den Norske Kreftforening har omsorgssentre i hvert fylke. Der kan du få støtte av sykepleierkonsulent, eventuelt delta i samtalegrupper med andre i tilsvarende situasjon. (Se viktige adresser helt sist i denne informasjonen.)

Montebello-senteret

Montebello-senteret er landets første helse- og rehabiliteringssenter for kreftrammede. Senteret er beregnet på pasienter fra hele landet og tilbyr rehabilitering, opplæring, informasjon og - ikke minst - god rekreasjon til kreftpasienter og deres pårørende.

Formålet med oppholdet er å hjelpe pasienten til å mestre sitt daglige liv på en bedre måte. De forskjellige diagnosene danner grunnlaget for kursenes inndeling. Varigheten for et opphold er vanligvis fra søndag til fredag. Pasienten og en eventuell ledsager tilbys å delta i forskjellige gruppeaktiviteter. Montebello-senteret ligger i naturskjønne omgivelser på Mesnali ved Lillehammer og er en institusjon uten institusjonspreg. Det er lagt stor vekt på at deltagerne skal føle seg hjemme, miljøet er fargerikt og norsk. Maten er hjemmelaget og av topp kvalitet. Informasjon kan du få ved å henvende deg til Montebello-senteret, telefon 62 36 30 00.

Kreftlinjen - Telefon 810 01 210

Kreftlinjen er et tilbud til kreftpasienter, pårørende, helsepersonell og alle andre som har spørsmål om kreft. Du kan gjerne ringe oss uten å oppgi navn. Kreftlinjen bemannes av helsepersonell som har taushetsplikt. Kreftlinjen har som mål å bidra til økt kunnskap om og forståelse for de forskjellige sidene ved kreftsykdommen. Dette mener vi kan ha en forebyggende effekt og hjelpe dem som har fått en kreftsykdom. Kreftlinjen tilbyr derfor generell informasjon om forebyggelse, risiko, forskning, behandling og omsorg. Kreftlinjen gir også støtte i her-og-nå-situasjonen, samt veiledning og råd om hvor du kan henvende deg for videre hjelp og støtte.

Pasientens rettigheter

Det finnes flere trygdeordninger for kreftpasienter. Den Norske Kreftforening har gitt ut heftet "Hjelp for kreftpasienter", som gir god informasjon om trygderettigheter. Du kan bestille den ved å ringe 22 59 30 00. Trygdekontoret i den enkelte kommune informerer også gjerne om trygderettigheter. Pasienter har rett til å se sin egen journal (inklusive røntgenbilder) og rett til kopi av journalen (eventuelt mot et mindre gebyr), med visse unntak. Klageinstans er Helsedirektoratet.

Den Norske Kreftforening

Den Norske Kreftforening er et samlende organ for frivillig kreftarbeid i Norge. Kreftforskning, omsorg, kreftforebyggelse og opplysning er foreningens hovedformål. All aktivitet er utelukkende basert på frivillige bidrag. Takket være private givere og frivillig innsats, spiller Den Norske Kreftforening en sentral rolle innen kreftforskning, kreftforebyggelse og i omsorgen for kreftpasienter og deres pårørende.

Årlig bevilger foreningen over 100 millioner kroner til kreftforskning, i 2013 var det 160 millioner.

Vil du vite mer?