Informasjon

Underlivskreft hos kvinner, ordforklaringer

Medisinske ord og uttrykk kan være vanskelig å forstå. Her er forklaringer på en del hyppig brukte uttrykk som blir brukt ved underlivskreft hos kvinner.

Informasjonen er utarbeidet av Den Norsk Kreftforening

Abrasion: Utskrapning, innebærer at det blir fjernet overflatisk vev, som oftest slimhinne.

Atypiske celler: Unormale celler, ikke typiske.

Biopsi: Vevsprøve, en bit av vevet blir fjernet for mikroskopisk undersøkelse.

Carcinoma in situ (CIN III/CIS): Celleforandring som ikke medfører at cellene vokser gjennom epitelveggen (Stadium 0).

Celleforandring: Celler som er avvikende, men som ennå ikke er utviklet til kreftceller.

Cervical abrasio: Utskrapning fra livmorhalsen.

Cytostatica (cellegift): Fellesbetegnelse på ulike, kjemiske legemidler, som kan brukes hver for seg eller i kombinasjon.

Dysplasi: Vekstforstyrrelse.

Epitel: Vev, f.eks. slimhinner, som kler de ytre og indre kroppsoverflater.

Frysebehandling (Kryokirurgi): Operasjonsteknikk der vevet blir kraftig nedkjølt.

Gynekologi: Læren om kvinnesykdommene.

Human papilloma virus (HPV): Seksuelt overførbart virus, er i familie med herpesvirus.

Hysterektomi: Livmoren blir fjernet ved operasjon.

Immunforsvar: Kroppens forsvarssystem mot infeksjoner.

Intrakavitær strålebehandling: Behandling der strålekildene blir plassert i kroppens naturlige hulrom.

Intravenøst: Væske gitt gjennom en vene.

Kjemoterapi: Behandling med kjemiske stoffer (cellegift) som skal angripe kreftcellene.

Kolposkopi: Undersøkelse av slimhinne i skjeden og livmoren ved hjelp av optisk instrument.

Konisering: Kirurgisk inngrep der et kjegleformet stykke vev blir fjernet fra livmorhalsen.

Lymfe: Den væske som sirkulerer i lymfekarsystemet. Væsken gjennomtrenger legemets vev, tilfører cellene næring og fører bort ekskresjonsprodukter.

Lymfeknuter: Ansamling av knuter (blant annet i lyske, armhuler og bukhule) som filtrerer lymfe.

Lymfeårer: Et nettverk av årer som går til alle deler av kroppen, på samme måte som blodomløpet.

Metastaser: "Dattersvulst", oppstår ved at celler blir ført med blod eller lymfe til et annet sted i kroppen og begynner å vokse der.

Omentektomi: En bukhinnefold blir fjernet ved kirurgisk inngrep.

Omsorgssenter: Den Norske Kreftforenings tilbud om støtte og omsorg til pasienter og pårørende. Finnes i alle fylker.

Overgangsalder: Klimakteriet, periode i kvinnens liv da produksjonen av kjønnshormoner avtar og menstruasjonen opphører.

Plateepitel: Epitel med plateformede celler.

Poliklinikk: Offentlig institusjon der pasienten får undersøkelse og behandling, men er ikke innlagt på sykehus.

Portibiopsi: Vevsprøve fra den delen av livmoren som går ned i skjeden (livmortappen).

Progesteron: Et av de kvinnelige kjønnshormonene.

Røntgen: Måleenhet for mengde av røntgen eller gammastråler. Benyttes ved diagnose. Et røntgenbilde gir opplysninger om organers form, størrelse og tetthet ved lysere og mørkere skygger.

Salpingo - oforektomi: Eggstokk og eggleder blir fjernet ved kirurgisk inngrep.

Stråleterapi: Det samme som radioterapi: Energioverføring via elektromagnetiske bølger eller via partikler (kalles også ioniserende stråler).

Sylinderepitel: Epitel med sylinderformede celler.

Tumor: Medisinsk benevnelse på svulst, både godartet (benign) og ondartet (malign).

Ultralyd: Lydbølger med høyt svingningstall, en medisinsk undersøkelsesmetode.

Østrogen: Kvinnelig kjønnshormon.