Informasjon

Stress minsker sjansen for å bli gravid

Kvinner som prøver å bli gravide ved kunstig befruktning, har mindre sjanse for å lykkes hvis de er stresset. Det viser en ny forskningsstudie fra Århus universitet i Danmark.

Studien er nettopp publisert i det europeiske tidsskriftet Human Reproduction og viser at kvinner som får behandling for barnløshet, har mindre sjanse for å få barn hvis de har opplevd stress det siste året.

Over 800 kvinner har deltatt i undersøkelsen som er utført på Fertilitetsklinikken på Skejby sykehus i Århus.

Kvinner som ikke ble gravide, hadde hatt langt flere stressende hendelser i livet, sammenlignet med de som ble gravide under en slik behandling.

- Det er snakk om begivenheter som vi alle kan bli utsatt for. Det handler blant annet om levevilkår, relasjoner til andre mennesker, arbeid, utdannelse, sykdom, ulykker, økonomiske problemer eller vold eller trusler om vold, sier forskningsleder Signe Ebbesen til Nhi.no.

Opplevelsen av stress

Ebbesen forteller at det ikke er hendelsene i seg selv som er avgjørende, men at kvinnen opplever det som en belastning.

- Det kan både være snakk om umiddelbare, voldsomme begivenheter, eller hendelser vi ville vurdere som mindre alvorlige. Det avgjørende er om kvinnen opplever hendelsen som negativ på livskvaliteten hennes.

Trolig finnes det lite forskning som kan fortelle om stress i denne sammenhengen kan ramme enkelte typer mennesker i større grad enn andre.

- Et menneske har begrensede ressurser til å takle stress fra omgivelsene, og jo mer stress, jo mer tærer det på ressursene og jo mer følsom vil man være for ytterligere stress. En kan forestille seg at mennesker som ikke har et godt nettverk og god sosial støtte, vil være i risikosonen, sier Ebbesen.

Kan gjelde alle

- Du har sett på kvinner som forsøker å bli gravid ved hjelp av kunstig befruktning. Gjelder det samme for kvinner som forsøker å bli gravid på naturlig måte?

- Det ville ikke forundre meg om man fant lignende resultater med par som prøver å bli gravide på naturlig vis. Den innflytelsen stress har på kvinnens reproduktive system og eggproduksjon, vil trolig være den samme for både prøverørspasienter og de som forsøker å bli gravid på naturlig måte.

- Er det en sammenheng mellom stress og eggkvalitet?

- Ja, i vår undersøkelse fant vi at det var færre egg hos de kvinnene som opplevde et høyt antall stressende begivenheter. Dette har man også funnet i andre utenlandske undersøkelser. Færre egg gir dårligere sjanse for å bli gravid.

Viktig å håndtere stress

- Hva er årsaken til at stress påvirker eggkvaliteten?

- Den detaljerte sammenhengen mellom stress, eggkvalitet og graviditet er det neste man må undersøke, sier Ebbested, men mener det er to muligheter: Det ene er at det biologiske systemet påvirkes direkte av stress - altså at de stressende begivenhetene setter kroppen i en form for alarmberedskap. Stresshormonene vil dermed gjøre det vanskelig å bli gravid. En annen mulighet er at kvinnen, etter å ha opplevd flere stressende begivenheter, passer dårligere på seg selv og kanskje begynner å leve usunt, røyke, drikke alkohol og spise lite.

- Usunt levesett, røyking, alkohol og for høy eller lav vekt vet vi minsker sjansen for å bli gravid, sier hun.

- Hva er et godt råd til kvinner som er utsatt for stress og som samtidig ønsker å bli gravid?

- Her er det igjen viktig å fremheve at det ikke er hendelsen, men den psykiske belastningen eller stress man opplever i kjølvannet av begivenheten, som kan spille en rolle for å oppnå graviditet.

Ebbesen sier det er viktig å bli kvitt stresset eller den psykiske belastningen ved å snakke om sine tanker og følelser og om hvordan man har det. Å bruke nettverket sitt eller sine nærmeste for å komme videre, kan være nødvendig.

Vil du vite mer?