Informasjon

Utskrapning eller hysteroskopi av livmoren?

Utskrapning av livmoren innebærer at en lege skraper/suger ut slimhinnen eller tar vevsprøve av slimhinnen som befinner seg på innsiden av livmoren. Lett blødning og menstruasjonslignende smerter er vanlig etter en utskrapning.

Hva er utskrapning?

Livmor, eggstokker, eggleder og skjede

Livmoren (uterus) er på størrelse med en knyttneve og har en tykk vegg som i all hovedsak består av muskulatur. Inne i livmoren er det et hulrom som er kledd med en slimhinne. Under menstruasjonen avstøtes og utstøtes slimhinnen, noe som gir blødning. Frem til neste menstruasjon bygges slimhinnen opp igjen, og dersom du ikke blir gravid, avstøtes den så på nytt.

Utskraping av livmoren

Utskraping (abrasio) av livmoren innebærer at en lege fører et tynt, skarpt instrument opp i livmorhulen - eller et sug, slik at legen kan skrape/suge ut slimhinnen eller ta vevsprøve av slimhinnen. Utskrapning eller abrasio er kirurgisk fjerning av slimhinne i livmoren som ledd i gynekologisk diagnostikk. Utskraping av livmoren var tidligere et svært vanlig inngrep, men det gjøres nå nesten aldri. Prosedyren er erstattet dels av endometriebiopsi, dels av hysteroskopi.

Inngrepet kan utføres uten innleggelse i sykehus (poliklinisk) eller under opphold i sykehus. Det er vanligvis en diagnostisk undersøkelse, sjeldnere gjøres den som et terapeutisk inngrep. Utskrapningen kan stanse en blødningsforstyrrelse for en stund (to til seks måneder), men så vender den unormale blødningen tilbake.

Utskrapning er i dag sjelden en prosedyre som gjøres alene. Vanligvis utføres utskrapningen i tillegg til at legen titter inn i livmoren (hysteroskopi) og/eller ved fjerning av polypper. Utskrapning utføres ikke så ofte lengre som før, blant annet fordi vi har bedre diagnostiske metoder (ultralyd og hysteroskopi) og ikke-kirurgiske behandlingsmetoder som hormoner eller hormonhemmende midler.

Neste side