Intervju

På feil sted, til feil tid, med feil mann

- Det er ingen som spør om hva du hadde på deg, eller hvorfor du var der du var hvis du har blitt slått ned. Men dette er spørsmål kvinner som har blitt voldtatt tenker de vil få. Derfor er voldtekt en kriminell handling med særskilt effekt på kvinners psykiske og fysiske helse, sier Berit Schei, som er professor i kvinnehelse.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Berit Schei er professor i kvinnehelse ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved NTNU i Trondheim, og leder for voldtektsmottaket ved kvinneklinikken på St.Olavs hospital. Hun har arbeidet både nasjonalt og internasjonalt for voldtatte kvinner. Blant annet etablerte og ledet hun Center for Voldtægtsofre ved Rikshospitalet i København i 2000-2001, hun har arbeidet for Verdens helseorganisasjon, og hun er tidligere forskningsleder innen kvinnehelse for Norges forskningsråd. I 2006 ble hun tildelt DIXI-prisen for sitt arbeid for å hjelpe voldtektsofre og deres pårørende. Nylig skrev flere aviser om en avhandling hun veiledet om voldtekt i krig og krisesituasjoner.

- Jeg husker enda første gang jeg skulle undervise om voldtekt for snart 25 år siden. Det var ingen rutiner for behandling av voldtektsofre, og det var veldig lite oppmerksomhet rundt kvinnens behov. Dessuten var jeg den eneste kvinnelige gynekologen på sykehuset jeg jobbet på, så jeg identifiserte meg veldig med kvinnene. Voldtekt ble ikke tatt alvorlig, og jeg følte at jeg måtte gjøre noe. Voldtektsofre har heller ingen sterk pressgruppe til å kjempe for saken, sier Schei.

De fleste voldtekter skjer i private rom

Omtrent 1/3 av dem som kommer inn til voldtektsmottakene, har blitt voldtatt av en fremmed. 1/3 har blitt voldtatt av en som de kjenner og gjerne har hatt et tillitsforhold til, mens 1/3 av voldtektene blir utført av tilfeldige bekjentskap. Omtrent seks prosent av dem som kommer inn til voldtektsmottakene, er menn. Da er det som regel også en mann som er overgriperen. At en mann blir voldtatt av en kvinne er svært sjeldent.

- Voldtekt skjer av samme grunn som andre forbrytelser. At et menneske er på feil sted til feil tid. Som ved andre forbrytelser tenker mange at de selv vil gjøre noe for å unngå å være på feil sted til feil tid. Men de fleste voldtekter skjer i det private rom, og da oppdager du ikke at du er på feil sted til feil tid, i tide. Det kan for eksempel være en kvinne som skal bli kjent med en ny mann, der situasjonen brått forandrer seg, sier Schei.

Ett av fellestrekkene mellom overgriperne, er at de oftere enn andre har blitt utsatt for overgrep i barndommen.

Blant tiltakene som er foreslått på internasjonalt plan, er et program der enkelte offer kan bli tilbudt at en megler arrangerer et møte med overgriperen.

- For enkelte kan et slikt tilbud være et alternativ til anmeldelse. Det å få høre at den som forgrep seg på henne, sier at han forgrep seg på henne, kan hjelpe i enkelte situasjoner. Dette ble blant annet tilbudt til enkelte unge ved Senter for voldtektsofre i København. For noen, for eksempel i ungdomsmiljøene, kan dette fungere. I ungdomsmiljø som for eksempel en skoleklasse, kan det danne seg to leire, der den ene gruppen støtter offeret, mens den andre gruppen støtter overgriperen. Uansett om overgriperen ser det selv eller ikke, så er voldtekt en forbrytelse. Det gjelder også for uaktsom voldtekt. Dette er inkludert i det norske lovverket, sier Schei.

Neste side