Intervju

På feil sted, til feil tid, med feil mann

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Krav på øyeblikkelig hjelp

Berit Schei
Berit Schei

En voldtekt er en øyeblikkelig-hjelp situasjon, der du har krav på akutt medisinsk hjelp - uavhengig av om du vil anmelde saken eller ikke.

- Det er viktig for å forebygge infeksjoner og svangerskap. Men det er også viktig med en undersøkelse utført av en kyndig gynekolog, fordi dette kan forebygge fremtidige helseproblemer. For kvinnen kan oppleve at overgrepet er noe som ødelegger kroppen hennes. Vold som rammer kjønnsorganer, er ikke så enkelt å vurdere for den som rammes, sier Schei.

Voldtekten vekker redsel for at fremtidig fruktbarhet og seksualitet er rammet. En kyndig undersøkelse der kvinnen kan stille spørsmål og få svar på slike spørsmål er viktig. Dette gjelder også å få svar på de prøver som blir tatt ved undersøkelsen.

Deretter er det viktig systematisk å dokumentere skader og sikre biologiske spor. Dette blir gjort både hos kvinner som har anmeldt, og hos kvinner som vurderer å anmelde.

Få saker havner i retten, og Schei tror at mange voldtatte opplever den store andelen henleggelser som ikke å bli trodd.

- Sakene kan bli henlagt på grunn av bevisets stilling, eller fordi det er en ukjent gjerningsmann. Selv om det er viktig å få flere saker opp i retten, må man også tenke på at utilstrekkelig bevis kan føre til at tiltalte blir frikjent. Det kan også oppleves som et svik, sier Schei.

Forrige side Neste side