Intervju

På feil sted, til feil tid, med feil mann

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Skjevt bilde av virkeligheten

I følge Aftenposten står menn med utenlandsk bakgrunn bak 65 prosent av voldtektene og voldtektsforsøkene i Oslo.

- Vi finner samme mønster her i Trondheim, altså en overhyppighet av overgrep fra menn med fremmedkulturell bakgrunn. En tolkning er at kvinner som blir utsatt for overgrep av en med annen bakgrunn, synes dette er lettere å anmelde. Derfor kan statistikken gi et skjevt bilde av virkeligheten. Det kan også være at menn med annen kulturell bakgrunn ikke har fått den samme sosialiseringen som de norske guttene. Men det kan også være at grupper av innvandrere har en annen risikoprofil for å ha overgripere blant seg. Et forhold som fremheves, er at flyktninger og innvandrere også omfatter ofre for vold og tortur, noe som kan øke risikoen for selv å bli overgriper. Det er likevel slik at de fleste voldtekter blir utført av menn med norsk bakgrunn, sier Schei.

Forrige side Neste side