Intervju

På feil sted, til feil tid, med feil mann

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Fra mørketall til synlige tall

De siste årene har det vært en jevn økning av antall voldtekter. Ved voldtektsmottaket i Trondheim har tallet kommet opp i ca. 100 på et år.

- Først og fremst er nok årsaken at det er flere som kommer til mottakene, så egentlig er dette positivt. I en undersøkelse som ble utført blant norske studenter for noen år siden, fant vi at bare en av ti voldtatte studenter kom til voldtektsmottakene. Så det at vi går fra mørketall til synlige tall, er positivt. Om det er en økning av voldtekter, vet vi veldig lite om. Men vi har en økt kontaktflate gjennom internett og bruk av mobiltelefon som kan føre til at det skjer flere voldtekter. I Oslo er det en generell økning av vold og forbrytelser, i den forbindelse kan det og være en økning av voldtekter. Det som er helt sikkert, er at det er en økt offentlighet rundt voldtekt, sier Schei.

Forrige side