Informasjon

Hormonpreparater mot plager i overgangsalderen

Hormonpreparater kan behandle plager som skyldes bortfall av kjønnshormonet østrogen ved overgangsalderen. Hormonpreparater kan være lokalt virkende i form av kremer og stikkpiller, eller de kan virke på hele kroppen og tas i form av tabletter eller plaster.

Hva er hormonpreparater mot besvær i overgangsalderen?

Overgangsalderen er betegnelsen på tiden før og etter at eggstokkene slutter å produsere egg, og etter hvert også slutter å utskille de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Mengden av disse hormonene i kroppen vil avta gradvis. Denne prosessen er en naturlig del av kvinnens utvikling. Det er østrogenmangel som først og fremst er årsaken til de plagene kvinner kan oppleve i overgangsalderen. Progesteron er først og fremst viktig for å regulere menstruasjonen.

Østrogenmangel fører til plager hos mange kvinner, men ikke hos alle. 20 til 25 prosent av alle kvinner har minimale plager. De merker ikke annet enn at menstruasjonen blir borte. De øvrige plages i varierende grad. Hyppigst er hetetokter som kan ledsages av plagsom svetting, nattesvette og forstyrret søvn. Noen opplever også at de er mer psykisk ustabile.

Den viktigste medisinske konsekvensen av overgangsalderen er at den reduserte mengden østrogen fører til økt beintap fra skjelettet, med fare for utvikling av beinskjørhet. Yngre kvinner 45 til 60 år som har anlegg for beinskjørhet, eller hvor det er påvist begynnende beinskjørhet, anbefales hormonbehandling som førstevalg. Kvinner over 60 år anbefales behandling med bisfosfonat som førstevalg.

Hormonpreparatene erstatter den produksjonen som er tapt i eggstokkene og har de samme virkningene i kroppen som de naturlige hormonene hadde før overgangsalderen. Forskerne var en periode bekymret for at hormonbehandling av kvinner i overgangsalderen skulle øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Nyere forskning viser imidlertid ingen slik sammenheng. 

Medikamentene som benyttes mot overgangsplager, kan deles inn i to hovedgrupper:

  • Lokalt virkende. Dette er kremer og stikkpiller som brukes på slimhinnene i underlivet. Disse motvirker sårhet og tørrhet i underlivet, og de bidrar også til å forebygge urinlekkasje og blærekatarr.
  • Generelt virkende. Dette er medisiner som virker i underlivet, men også i kroppen forøvrig. Derved motvirkes hetetokter og forandringer i skjelettet. Preparatene tas i form av tabletter eller hormonplaster.

Medikamentene deles videre inn etter hvilke hormoner eller kombinasjoner av hormoner de inneholder. Følgende gir en oversikt over de preparater som finnes til rådighet:

Neste side