Informasjon

Hormonpreparater mot plager i overgangsalderen

Temaside om Korona

Østrogenpreparater

Østrogenpreparatene inneholder kun hormonet østrogen. I denne gruppen finnes både preparater til lokal behandling og preparater til generell behandling. Undersøkelser viser at østrogen gitt alene, øker risikoen for livmorkreft. Derfor anbefales ikke rene østrogenpreparater til kvinner som har livmoren intakt. I stedet brukes preparater som inneholder en kombinasjon av østrogen og progesteron (se mer nedenfor).

Lokalt virkende medikamenter har ingen uheldige effekter på livmoren, og alle kvinner kan benytte seg av lokalbehandling med østrogener. Preparater som brukes lokalt, gir sjelden bivirkninger. Man får kjøpt østrogener til lokalt bruk på apoteket uten resept. Østrogentabletter eller plaster kan medføre noe brystspreng og økt væskeinnhold i kroppen. 

Forrige side Neste side