Informasjon

Hormonpreparater mot plager i overgangsalderen

Temaside om Korona

Sekvenspreparater

Sekvenspreparater inneholder både østrogen og gestagen, hormoninnholdet i tabletten varierer gjennom en syklus. De ligner på p-piller, men hormonmengden i tablettene er lavere. Sekvenspreparater tas på samme måte som p-piller, og de har en god virkning på plagene i overgangsalderen, men de har ingen prevensjonseffekt. Bruk av sekvenspreparater medfører at du fortsetter å ha menstruasjon. Det er vanlig å starte med denne type preparater mens du fortsatt har menstruasjoner, og fortsetter det første året etter at menstruasjonen er opphørt.

Forrige side Neste side