Informasjon

Hormonpreparater mot plager i overgangsalderen

Temaside om Korona

Gestagenpreparater

Gestagener er en fellesbetegnelse på progesteronlignende hormoner. Som nevnt deltar gestagener i reguleringen av menstruasjonsblødningene.

Overgangsalderen innledes gjerne med en fase hvor det eneste symptomet er uregelmessige blødninger, noe som skyldes en ubalanse mellom østrogen og progesteron i kroppen. I denne fasen kan gestagenpreparater brukes for å få en regelmessig blødningssyklus. Om ønskelig kan du ta gestagenpreparater kontinuerlig for å stoppe menstruasjonen.

Gestagenbehandling alene har ikke effekt på andre symptomer i overgangsalderen. Etter en periode med blødningsforstyrrelser er det normalt at kvinnen etterhvert får andre plager. For å få dempet disse må gestagenpreparatene kombineres med østrogen.

Gestagenpreparater finnes i tablettform og som hormonspiral. Ved bruk av hormonspiral er du samtidig beskyttet mot uønsket graviditet.

Forrige side Neste side