Informasjon

Hormonpreparater mot plager i overgangsalderen

Temaside om Korona

Behandlingsanbefalinger

De aller fleste kvinner behøver ingen hormonbehandling for overgangsplager.

  • Behandling med hormoner i overgangsalder er kun symptomdempende behandling. Graden av bivirkninger øker med behandlingens varighet, og det anbefales derfor å gjøre behandlingstiden så kort som mulig.
  • Den første tiden av overgangsalderen, hvor hovedproblemet er uregelmessige blødninger, kan du bruke gestagenpreparater for å få en regelmessig syklus.
  • De første ett til to år etter at symptomer på østrogenmangel har inntrådt (hetetokter), anbefales det at du bruker sekvenspreparater.
  • Ett til to år etter at blødningen er opphørt, kan kombinasjonspreparater, eller rene østrogenpreparater til kvinner som har fjernet livmoren, brukes i fast kombinasjon.
  • Dersom plager fra underlivet er eneste symptom, anbefales lokalbehandling. Det samme gjelder hvis du ikke ønsker tablettbehandling. Lokalbehandling har liten beskyttende effekt overfor benskjørhet eller andre symptomer utenfor underlivet, men det har god effekt mot tørre slimhinner i underlivet.
Forrige side Neste side