Informasjon

Hormonpreparater mot plager i overgangsalderen

Hormonpreparater kan behandle plager som skyldes bortfall av kjønnshormonet østrogen ved overgangsalderen. Hormonpreparater kan være lokalt virkende i form av kremer og stikkpiller, eller de kan virke på hele kroppen og tas i form av tabletter eller plaster.

Temaside om Korona

Hva er hormonpreparater mot besvær i overgangsalderen?

Overgangsalderen er betegnelsen på tiden før og etter at eggstokkene slutter å produsere egg, og etter hvert også slutter å utskille de kvinnelige kjønnshormonene østrogen og progesteron. Mengden av disse hormonene i kroppen vil avta gradvis. Denne prosessen er en naturlig del av kvinnens utvikling. Det er østrogenmangel som først og fremst er årsaken til de plagene kvinner kan oppleve i overgangsalderen. Progesteron er først og fremst viktig for å regulere menstruasjonen.

Østrogenmangel fører til plager hos mange kvinner, men ikke hos alle. 20 til 25 prosent av alle kvinner har minimale plager. De merker ikke annet enn at menstruasjonen blir borte. De øvrige plages i varierende grad. Hyppigst er hetetokter som kan ledsages av plagsom svetting, nattesvette og forstyrret søvn. Noen opplever også at de er mer psykisk ustabile.

Den viktigste medisinske konsekvensen av overgangsalderen er at den reduserte mengden østrogen fører til økt beintap fra skjelettet, med fare for utvikling av beinskjørhet. Yngre kvinner 45 til 60 år som har anlegg for beinskjørhet, eller hvor det er påvist begynnende beinskjørhet, anbefales hormonbehandling som førstevalg. Kvinner over 60 år anbefales behandling med bisfosfonat som førstevalg.

Hormonpreparatene erstatter den produksjonen som er tapt i eggstokkene og har de samme virkningene i kroppen som de naturlige hormonene hadde før overgangsalderen. Forskerne var en periode bekymret for at hormonbehandling av kvinner i overgangsalderen skulle øke risikoen for hjerte- og karsykdom. Nyere forskning viser imidlertid ingen slik sammenheng. 

Medikamentene som benyttes mot overgangsplager, kan deles inn i to hovedgrupper:

  • Lokalt virkende. Dette er kremer og stikkpiller som brukes på slimhinnene i underlivet. Disse motvirker sårhet og tørrhet i underlivet, og de bidrar også til å forebygge urinlekkasje og blærekatarr.
  • Generelt virkende. Dette er medisiner som virker i underlivet, men også i kroppen forøvrig. Derved motvirkes hetetokter og forandringer i skjelettet. Preparatene tas i form av tabletter eller hormonplaster.

Medikamentene deles videre inn etter hvilke hormoner eller kombinasjoner av hormoner de inneholder. Følgende gir en oversikt over de preparater som finnes til rådighet:

Østrogenpreparater

Østrogenpreparatene inneholder kun hormonet østrogen. I denne gruppen finnes både preparater til lokal behandling og preparater til generell behandling. Undersøkelser viser at østrogen gitt alene, øker risikoen for livmorkreft. Derfor anbefales ikke rene østrogenpreparater til kvinner som har livmoren intakt. I stedet brukes preparater som inneholder en kombinasjon av østrogen og progesteron (se mer nedenfor).

Lokalt virkende medikamenter har ingen uheldige effekter på livmoren, og alle kvinner kan benytte seg av lokalbehandling med østrogener. Preparater som brukes lokalt, gir sjelden bivirkninger. Man får kjøpt østrogener til lokalt bruk på apoteket uten resept. Østrogentabletter eller plaster kan medføre noe brystspreng og økt væskeinnhold i kroppen. 

Sekvenspreparater

Sekvenspreparater inneholder både østrogen og gestagen, hormoninnholdet i tabletten varierer gjennom en syklus. De ligner på p-piller, men hormonmengden i tablettene er lavere. Sekvenspreparater tas på samme måte som p-piller, og de har en god virkning på plagene i overgangsalderen, men de har ingen prevensjonseffekt. Bruk av sekvenspreparater medfører at du fortsetter å ha menstruasjon. Det er vanlig å starte med denne type preparater mens du fortsatt har menstruasjoner, og fortsetter det første året etter at menstruasjonen er opphørt.

Kombinasjonspreparater

Kombinasjonspreparater inneholder i likhet med sekvenspreparatene både østrogen og gestagen. Forskjellen ligger i at kombinasjonspreparatene har et konstant hormoninnhold, mens sekvenspreparatene har et hormoninnhold som varierer gjennom en syklus. Med et fast innhold av gestagen vil livmorslimhinnen etter en stund bli svært tynn, noe som resulterer i at de fleste mister menstruasjonen. Disse kombinasjonspreparatene vil kunne gi underlivsblødninger og ømme bryster hos 10 til 20 prosent. Underlivsblødninger og ømme bryst forekommer fortrinnsvis de første månedene av behandlingen. Det er vanlig å bruke denne typen medisin når det har gått mer enn ett år etter at menstruasjonen opphørte.

Gestagenpreparater

Gestagener er en fellesbetegnelse på progesteronlignende hormoner. Som nevnt deltar gestagener i reguleringen av menstruasjonsblødningene.

Overgangsalderen innledes gjerne med en fase hvor det eneste symptomet er uregelmessige blødninger, noe som skyldes en ubalanse mellom østrogen og progesteron i kroppen. I denne fasen kan gestagenpreparater brukes for å få en regelmessig blødningssyklus. Om ønskelig kan du ta gestagenpreparater kontinuerlig for å stoppe menstruasjonen.

Gestagenbehandling alene har ikke effekt på andre symptomer i overgangsalderen. Etter en periode med blødningsforstyrrelser er det normalt at kvinnen etterhvert får andre plager. For å få dempet disse må gestagenpreparatene kombineres med østrogen.

Gestagenpreparater finnes i tablettform og som hormonspiral. Ved bruk av hormonspiral er du samtidig beskyttet mot uønsket graviditet.

Behandlingsanbefalinger

De aller fleste kvinner behøver ingen hormonbehandling for overgangsplager.

  • Behandling med hormoner i overgangsalder er kun symptomdempende behandling. Graden av bivirkninger øker med behandlingens varighet, og det anbefales derfor å gjøre behandlingstiden så kort som mulig.
  • Den første tiden av overgangsalderen, hvor hovedproblemet er uregelmessige blødninger, kan du bruke gestagenpreparater for å få en regelmessig syklus.
  • De første ett til to år etter at symptomer på østrogenmangel har inntrådt (hetetokter), anbefales det at du bruker sekvenspreparater.
  • Ett til to år etter at blødningen er opphørt, kan kombinasjonspreparater, eller rene østrogenpreparater til kvinner som har fjernet livmoren, brukes i fast kombinasjon.
  • Dersom plager fra underlivet er eneste symptom, anbefales lokalbehandling. Det samme gjelder hvis du ikke ønsker tablettbehandling. Lokalbehandling har liten beskyttende effekt overfor benskjørhet eller andre symptomer utenfor underlivet, men det har god effekt mot tørre slimhinner i underlivet.

Stans av behandling

Det er ingen fast regel for hvor lang tid du kan eller bør ha behandling. Det er ikke mulig å si på forhånd hvor lenge plagene vil vare, men studier har vist at hetetokter gjennomsnittlig varer i 4 til 7 år. Dersom du bruker hormoner mot overgangsplager, kan du selv bestemme når du vil slutte, nedtrapping er ikke nødvendig. Ved stopp i behandlingen vil du raskt oppdage om plagene kommer tilbake.

Vil du vite mer?