Informasjon

Spørsmål omkring hormonbehandling i overgangsalderen

Alternativer til hormonbehandling?

For lindring av symptomer i overgangsalderen finnes det ikke likeverdige alternativer til hormonbehandling. Dersom du ikke ønsker å ta hormoner med generell effekt, kan du bruke hormoner med lokal effekt (oftest krem eller stikkpiller). Disse har positiv effekt på tørrhet i underlivet og forandringene i urinveiene, men de har ikke effekt på hetetokter eller beinskjørhet.

De siste årene har det oppstått en etterspørsel etter såkalte bioidentiske hormoner, disse markedsføres som naturlige, tryggere og mer effektive enn tradisjonelle hormonpreparater. Østrogenet i de fleste av legemidlene som brukes mot overgangsplager i Norge, er imidlertid likt østrogenet i kvinnens kropp. Bioidentisk progesteron i form av progesteronkrem har oppnådd stor popularitet, også i Norge, hvor den kan bestilles på nettet eller rekvireres fra apotek. Det advares mot bruk av bioidentiske hormoner fordi de ikke har gjennomgått samme kontroll når det gjelder renhet, effekt og sikkerhet som registrerte legemidler.

Forrige side Neste side