Informasjon

Spørsmål omkring hormonbehandling i overgangsalderen

Beskytter hormonbehandling mot osteoporose?

Osteoporose (beinskjørhet) er en tilstand med svekket beinstruktur og økt risiko for beinbrudd. Østrogenmangel påskynder utviklingen av osteoporose, og tilførsel av østrogen bremser utviklingen. Dette skjer ved at østrogenet øker kroppens opptak av kalk fra tarmen, bremser nedbrytningen av bein og fremmer oppbyggingen av nytt bein.

Tidligere ble hormoner brukt over lang tid hos kvinner med økt risiko for beinskjørhet. Imidlertid viste etterhvert forskning at slik behandling førte til økt risiko for blodproppsykdom, galleveissykdom og brystkreft. Østrogen anbefales derfor ikke lenger vanligvis som førstevalg ved forbygging av beinskjørhet. Unntaket er der andre legemidler brukt mot beinskjørhet av ulike grunner ikke kan tas i bruk eller der det samtidig er behov for behandling av overgangsplager. Har du fått behandling med østrogen av andre grunner, vil du imidlertid få den beskyttende effekten mot benskjørhet på kjøpet.  

Forrige side Neste side