Informasjon

Spørsmål omkring hormonbehandling i overgangsalderen

Øker hormonbehandling risikoen for brystkreft?

Behandling med østrogen alene kan synes å føre til redusert risiko for brystkreft, mens behandling med kombinasjoner av østrogen og gestagen kan føre til en liten økning i risikoen for å få brystkreft.

Vi tror at risikoen for brystkreft ved hormonbehandling avhenger av flere faktorer. Ulike typer hormoner og ulike styrker kan ha ulik effekt på risiko, på samme måte som når behandlingen startes og hvor lenge behandlingen pågår. Du bør derfor påse at det med jevne mellomrom blir gjort mammografi av brystene dine ved å følge kontrollene i mammografiprogrammet. Dersom du tidligere har hatt brystkreft bør du unngå behandling med østrogen og gestagen.

Risikoen for å få brystkreft i alderen 50 til 75 år er beregnet til å være sju prosent hos kvinner som ikke bruker hormoner. Dersom en bruker hormoner i mer enn ti år, øker risikoen til ni prosent. Den økte risikoen antas å forsvinne i løpet av de første fire årene etter avsluttet behandling.

På den positive siden er det funnet at kvinner som bruker hormoner og får brystkreft, har en bedre overlevelse i forhold til andre med brystkreft. Dette betyr at selv om risikoen for å få brystkreft er lett økt, er risikoen for å dø av brystkreft ikke økt blant disse kvinnene.

Forrige side Neste side