Informasjon

Spørsmål omkring hormonbehandling i overgangsalderen

Øker hormonbehandling risikoen for annen sykdom?

Det er vist at hormonbehandlingen øker risikoen for blodpropp. Det er holdepunkter for at behandling med hormonplaster gir mindre økt risiko enn tablettbehandling. Nyere undersøkelser viser at behandlingen muligens kan gi en økning på ett nytt tilfelle per 1000 kvinner som bruker hormonbehandling i ett år. Dette er grunnen til at legen vil vurdere den enkeltes risiko for blodpropp før det startes hormonbehandling. Kvinner som har anlegg for blodpropp, frarådes å bruke hormonpreparater.

Hormonbehandling for overgangsplager er vist å øke risikoen for gallesten. Det gjelder ut ifra det vi vet i dag, både behandling med østrogen alene og kombinasjoner av østrogen og gestagen. Forskning viser at plasterbehandling også her synes å gi mindre økt risiko enn tablettbehandling. 

Forrige side Neste side