Informasjon

Overgangsalderen

Overgangsalderen (klimakteriet) er i utgangspunktet en normal prosess og ingen sykdom. Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere rundt 50 års alder. Dette fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen.

Hopp til innhold

Hva er klimakteriet?

Klimakteriet er et annet navn på overgangsalderen. Det vil si perioden før og etter den siste menstruasjonsblødningen, som også kalles menopausen. Menopausen inntrer vanligvis i 45 til 55 års alderen (gjennomsnitt 52 år). Klimakteriet starter noen år tidligere, og plagene varer ofte en del år både før og etter menopausen. De vanlige plagene er unormal svetting, hetetokter, blødningsforstyrrelser, hjerteklapp, søvnforstyrrelser og urinveisplager.

opphør av menstruasjon
Animasjon om opphør av menstruasjon (menopausen)

Blødningsforstyrrelser

Det er vanlig med uregelmessige blødninger. Noen kvinner kan få kraftige menstruasjonsblødninger, mens hos andre kan de bli sparsomme. Det typiske mønsteret frem mot menopause er at blødningen avtar i mengde og kommer sjeldnere.

Hetetokter og svettetokter

Intensiteten varierer fra kvinne til kvinne. Hos noen kan det forstyrre nattesøvnen. Plagene avtar gradvis, og blir ofte helt borte noen år etter menopausen. Av og til kan symptomene vare i over 10 år.

Slimhinneforandringer

Slimhinnene i urinrøret og skjeden blir tynnere og tørrere noen år etter menopausen. Dermed kan du oppleve svie ved vannlating, urinveisinfeksjoner, sårhet og tørrhet og eventuelt småblødninger ved samleie.

Psykiske symptomer

Nedstemthet, ustabilt stemningsleie, irritabilitet, nedsatt konsentrasjonsevne og søvnløshet er ikke uvanlig. I tillegg vil du kunne få nedsatt seksuallyst og følelse av hevelse og stivhet i hendene. 3 av 4 kvinner får en eller annen form for besvær knyttet til overgangsalderen. Det vil si at 1 av 4 kvinner ikke har plager i det hele tatt. Samtidig regner man med at 1 av 4 kvinner er sterkt plaget.