Informasjon

Overgangsalderen

Overgangsalderen, klimakteriet, er i utgangspunktet en normal prosess og ingen sykdom. Symptomene skyldes at eggstokkene gradvis slutter å fungere rundt 50 års alder. Dette fører til bortfall av menstruasjon og varierende grader av symptomer på grunn av lavere østrogenmengde i kroppen.

Hva er overgangsalderen?

Klimakteriet er et annet navn på overgangsalderen og omfatter perioden før og etter den siste menstruasjonsblødningen. Den siste menstruasjonsblødningen som markerer opphør av menstruasjonene, kalles menopausen. Menopausen inntrer vanligvis i 45 til 55 års alderen. Blant norske kvinner er det funnet at menopausen i gjennomsnitt inntrer ved 53 års alder. Klimakteriet starter noen år tidligere, og plagene varer ofte en del år både før og etter menopausen. 

Animasjon om opphør av menstruasjon (menopausen)
Neste side