Informasjon

Lavt østrogen

Lavt østrogen skyldes ofte en underliggende tilstand som lavt stoffskifte, nedsatt inntak av fett og kalorier, intens trening, genetikk eller for tidlig svikt i eggstokkene. Behandling av lavt østrogen vil derfor ofte være å behandle den underliggende tilstanden.

Menstruasjonssyklusen hos kvinner er en gjentakende prosess der slimhinnen i livmoren vokser i tykkelse og forbereder seg på et svangerskap. Hvis kvinnen ikke blir gravid, avstøtes slimhinnen og skylles ut ved menstruasjonen.

Hos kvinner med normal eggstokkfunksjon frigjør hjernens hormonsenter, hypotalamus og hypofysen, visse hormoner under menstruasjonssyklusen. Det gjør at et lite antall follikler i eggstokkene begynner å modnes. Vanligvis vil en eller to av disse folliklene - små væskefyllte sekker - modnes hver måned.

Follikelcyster med egg
Follikelcyster med egg

Flere hormoner kontrollerer denne syklusen. Disse hormonene skilles ut av eggstokkene (ovariene) og hypofysen.

 • FSH. Skilles ut av hypofysen. FSH får to ting til å skje: Det får egget til å modnes i en eggstokk, og det stimulerer eggstokkene til å produsere hormonet østrogen.
 • Østrogen. Skilles ut av eggstokkene. Østrogen har flere virkninger: Det stanser produksjonen av FSH slik at bare ett egg modnes i hver syklus. Og det stimulerer hypofysen til å slippe ut hormonet LH. Økt østrogennivå fører også til at slimhinnen inne i livmoren (endometriet) fortykkes. 
 • LH. Skilles ut av hypofysen. Dette hormonet sørger for at det modne egget løsrives fra eggstokken.
 • Progesteron. Skilles ut av eggstokkene. Det har ansvaret for å holde slimhinnen i livmorgen tykk og blodfylt og mottakelig for et eventuelt befruktet egg. I svangerskap overtar morkaken produksjonen av progesteron, som er viktig for å gjennomføre et normalt svangerskap. 
Hypofyse og hypotalamus
Hypofyse og hypotalamus

Nivået av de ulike hormonene svinger gjennom menstruasjonssyklusen. Østrogenproduksjonen øker fra menstruasjonen og frem til eggløsningen og avtar så frem til neste menstruasjon.

Disse regelmessige hormonsvingningene pågår gjennom hele kvinnens fertile periode, det vil si den fasen av livet der kvinnen kan bli gravid. De rytmiske hormonskiftningene opphører når kvinnen ikke har flere egg tilbake i eggstokkene. Hun er da kommet i overgangsalderen, klimakteriet. Produksjonen av østrogen går da naturlig ned.

Tilstander med lavt østrogen

Lave nivåer av østrogen hos yngre kvinner kan forekomme når eggstokkenes evne til å produsere østrogen er nedsatt eller når signalene fra hypofysen ikke virker som de skal. Lavt østrogennivå kan påvirke fysiske karakteristika, atferd og evnen til å bli gravid.

Det er flere ulike årsaker til nedsatt østrogenproduksjon.

Den kvinnelige utøvertriaden

"The female athlete triad" er et medisinsk syndrom som kan opptre hos yngre kvinner som driver med intens fysisk trening. De tre komponentene i forstyrrelsen er forstyrrede spisevaner, beintap og menstruasjonsproblemer. Den intense treningen og spiseforstyrrelsen resulterer i lave østrogennivå. Visse idretter øker risikoen mer enn andre for at kvinnen skal utvikle denne triaden. Det gjelder turn, kunstløp, ballet, langdistanseløp, dykking og svømming.

Nedsatt inntak av fett og kalorier

Østrogener er hormoner. Kolesterol er en type fett som finnes i kosten, og som er en viktig byggesten for kroppens hormoner. Et betydelig nedsatt inntak av fett, særlig i årene omkring oppstart av menstruasjonen, vil nedsette produksjonen av østrogen. Lavt kroppsfett gjør at hypofysen ikke reagerer som den skal med utskilling av FSH og LH. Det blir ingen stimulering av eggstokkene, menstruasjonen kommer ikke i gang eller den opphører hos de som har hatt normal menstruasjon.

Genetisk årsak

Genetiske årsaker kan føre til at eggstokkene produserer for små mengder østrogen. En genetisk tilstand kjent som Turners syndrom, som hindrer eggstokkene fra å utvikle seg normalt, gir lave østrogenmengder og forsinket oppstart av menstruasjoner.

Medisinske årsaker

Medisinske behandlinger kan skade eggstokkene. Særlig gjelder det cellegiftbehandling eller strålebehandling rettet mot nedre del av magen. Konsekvensen blir lavt østrogen.

Lavt stoffskifte (hypotyreose), og høyt stoffskifte (hypertyreose) påvirker også eggstokkene og gir lav østrogenproduksjon. Sykdommen lupus erytematosus disseminatus kan også føre til lave østrogenmengder i kroppen.

For tidlig svikt av eggstokkene

Prematur ovariesvikt betegner tap av eggstokkenes normale funksjon før 40-årsalderen. Årsaken er at eggstokkene går tom for egg for tidlig. Det kan skyldes kromosomforstyrrelser (for eksempel Turners syndrom), en disposisjon som ligger til familien, medisinsk behandling, gjentatte kirurgiske inngrep på eggstokkene eller autoimmun sykdom, men oftest finner man ingen årsak.

Hvis eggstokkene svikter, produseres for lite østrogen og eggløsningen blir uregelmessig. Dette medfører redusert evne til å bli gravid. Kvinner med prematur ovariesvikt kan ha uregelmessige eller tilfeldige menstruasjoner, og de kan bli gravide.

For tidlig menopause

Gjennomsnittsalderen for start av den normale menopausen er omtrent 51 år, det vil si alderen da menstruasjonene opphører. Genetiske forhold, sykdom eller medisinske behandlinger kan gjøre at noen kvinner når menopausen før 40-årsalderen, såkalt prematur menopause. Konsekvensen er at disse kvinnene kan få overgangsplager langt tidligere enn andre kvinner, og muligheten til å bli gravid blir borte.

Symptomer

Hovedsymptomet ved den kvinnelige utøvertriaden, kostutløst østrogenmangel og genetiske forstyrrelser er fravær av eller bortfall av menstruasjonen. Ved medisinske årsaker, prematur ovariesvikt og prematur menopause vil det som ofte oppstå typiske overgangsplager, klimakteriske plager:

 • Uregelmessige menstruasjoner eller bortfall av menstruasjoner
 • Kraftigere eller lettere menstruasjoner enn vanlig
 • Vansker med å bli gravid
 • Hetetokter - en plutselig følelse av varme som sprer seg over hele kroppen
 • Nattesvette

Dette er symptomer på at kroppen produserer for lite østrogen.

Andre symptomer kan være:

 • Tørr skjede
 • Irritasjon i urinblæren og tap av kontroll over urinblæren (inkontinens)
 • Følelsesmessige endringer - irritabilitet, humørsvingninger, lett depresjon
 • Tørr hud, øyne eller munn
 • Søvnløshet
 • Nedsatt sexlyst

Diagnostikk

Utredningen starter med å utelukke at du er gravid (urinprøve), og legen foretar en underlivsundersøkelse.

Måling av hormonverdier er den viktigste metoden for å diagnostisere lavt østrogen. Det gjøres ved å ta blodprøver som måler mengden av ulike kvinnelige kjønnshormoner i kroppen. Østradiol er en type østrogen som lar seg måle. Lave verdier kan indikere at eggstokkene dine er i ferd med å svikte. Østradiolverdier under 0,12 nmol/L (kan variere mellom ulike laboratorier) kan tyde på at du har nådd menopausen. FSH måles også. Når eggstokkenes produksjon av østrogen går ned, vil FSH øke. FSH-verdier over 40 IE/L er vanligvis et tegn på at du er i menopausen.

For å utelukke stoffskiftesykdom måles tyroksin (FT4) og thyreoideastimulerende hormon (TSH).

Ved mistanke om kromosomforstyrrelse sender legen inn prøve til bestemmelse av såkalt karyotype. Testen undersøker dine 46 kromosomer for feil.

Behandling

Om mulig behandles den underliggende tilstanden, som for eksempel stoffskifteforstyrrelser.

Mange behøver ingen behandling. Deres plager er såvidt beskjedne at det er liten grunn til å starte medikamentell behandling. Hvis behandling skal gis, er det i form av tilførsel av østrogen som tabletter eller depotplaster.

Østrogenbehandling bidrar til å forebygge beinskjørhet og lindrer varmetokter og andre symptomer på østrogenmangel.

Østrogenpreparatene inneholder kun hormonet østrogen. Østrogen gitt alene, øker risikoen for livmorkreft. Derfor anbefales ikke rene østrogenpreparater til kvinner som ikke har fjernet livmoren. I stedet brukes preparater som inneholder en kombinasjon av østrogen og progesteron. Hormoninnholdet i disse tablettene varierer gjennom en syklus. De ligner på p-piller, men hormonmengden i tablettene er lavere. Disse sekvenspreparatene tas på samme måte som p-piller, og de har en god virkning på plagene i overgangsalderen, men de har ingen prevensjonseffekt. Bruk av sekvenspreparater medfører at du fortsetter å ha menstruasjon. 

Østrogenholdige p-piller er en annen form for behandling av lavt østrogen hos kvinner som kan bli gravide.

Kalsium og D-vitamin tilskudd. Begge er viktige for å unngå beinskjørhet hvis kosten ikke innholder nok, og du får for lite sol på kroppen.

Komplikasjoner

Tidlig bortfall av østrogen medfører:

 • Infertilitet. Kan ikke bli gravid hvis det er tomt for egg.
 • Beinskjørhet, osteoporose. Østrogen bidrar til å holde beinvevet sterkt. Kvinner med lavt østrogen har økt risiko for å utvikle svake og skjøre bein som lettere brekker enn sunne bein.
 • Depresjon eller angst. Risikoen for infertilitet og andre komplikasjoner som følge av lavt østrogennivå gjør at noen kvinner blir deprimerte og engstelige.
 • Hjertesykdom. Tidlig tap av østrogen kan øke risikoen med årene for sykdom i hjerte og blodårer.
 • Demens. Tidlig mangel på østrogen kan bidra til demens hos noen personer.

Prognose

Prognosen avhenger av årsaken. Kvinner med utøvertriaden eller spiseforstyrrelser får normalisert sitt østrogen dersom den underliggende tilstanden går over. Det samme gjelder stoffskiftesykdommer.

Varige skader av eggstokkene som følge av medisinsk behandling eller prematur menopause kan ikke reverseres. Kvinner med prematur ovariesvikt kan teoretisk bli gravide, men sjansen er betydelig redusert, og ingen behandling kan endre dette.

Kilder

Referanser

 1. Jackson-Michel S. What causes low estrogen levels in young women? Livestrong.com, last updated Aug 14, 2017. www.livestrong.com
 2. Pagano T. Premature menopause, WebMD, last updated Aug 02, 2016. www.webmd.com
 3. Mayo Clinic Staff. Premature ovarian failure. Mayo Clinic, last updated Oct 27, 2016. www.mayoclinic.org