Informasjon

Sterke, regelmessige menstruasjonsblødninger

Det skilles mellom sterke, regelmessige og sterke, uregelmessige menstruasjonsblødninger. De fleste uregelmessige blødninger skyldes manglende eggløsning.

Hopp til innhold

  1. Hva er kraftige menstruasjonsblødninger?
  2. Årsaker
  3. Diagnosen
  4. Behandling
  5. Vil du vite mer?

Vis hele teksten

Hva er kraftige menstruasjonsblødninger?

Kraftige menstruasjonsblødninger, menoragi, betyr at blødningene er regelmessige, men varigheten og blodmengden er økt. Varigheten er ofte over 8 dager, og blodmengden er over 80 ml per syklus. Ofte finnes ingen årsak, og tilstanden kan være forbigående.

Oppfatningen av kraftige menstruasjonsblødninger er subjektiv. I en studie av kvinner som mente de hadde kraftige blødninger, blødde 25% mindre enn 35 ml per syklus mens 34% hadde blodtap over 80 ml.

Menoragi er et vanlig problem som forekommer hos 15-20% av menstruerende kvinner. I Storbritannia søker 5% av kvinnene i alderen 30-49 år lege i løpet av et år på grunn av sterke blødninger. Unormale blødninger fra livmoren står for omtrent 25% av all gynekologisk kirurgi.