Informasjon

Sterke, regelmessige menstruasjonsblødninger

Årsaker

Det kan ligge en rekke årsaker bak kraftige mensblødninger, og det er heller ikke uvanlig at man ikke kan påvise noen sikker årsak. Det er vanlig å dele mulige årsaker inn i to hovedgrupper: strukturelle årsaker som unormal slimhinnevekst i livmoren, polypper, svulster og en for for endometriose kalt adenomyose. Ikke-strukturelle årsaker omfatter hormonelle forstyrrelser, bivirkninger av enkelte legemidler, svikt i kroppens evne til å stanse blødninger eller andre underliggende sykdommer. Et annet viktig forhold som legene forsøker å danne seg et bilde av, er om det foreligger tegn på ovulatoriske eller anovulatoriske blødninger.

Livmor sett forfra

En ovulatorisk blødning er forutgått av eggløsning cirka 14 dager før menstruasjonen kommer, og det er normale svingninger i kroppens kjønnshormoner, hvilket gir nokså regelmessige menstruasjoner.

Ved anovulatoriske blødninger skjer det ingen eggløsning. Det medfører at eggstokkene (ovariene) ikke produserer kjønnshormoner slik de skal. Den rytmiske, regelmessige svingningen i kjønnshormoner forstyrres, og menstruasjonene blir uregelmessige.

Ubalanse i hormonene, anovulatoriske livmorblødninger, regnes som den hyppigste årsaken til menoragi og forekommer hos unge jenter rundt puberteten og hos kvinner i årene like før og omkring overgangsalderen. Slike livmorblødninger er ofte uregelmessige, fordi de er anovulatoriske, men hos noen kvinner er menstruasjonene likevel så regelmessige at det oppfyller kriteriene for menoragi.

Polycystisk ovariesyndrom er en tilstand karakterisert ved anovulasjon, og for en del, vansker med å bli gravid (infertilitet). Ofte foreligger menstruasjonsforstyrrelser, økt hårvekst (hirsutisme) og akne, en del har overvekt. En del kvinner med PCOS har fravær av menstruasjon (amenoré), en del har blødningsforstyrrelser -ofte lengre intervall mellom blødningene og noen har normal menstruasjon. 

Muskelknuter i livmoren (myomer) er en annen hyppig årsak til kraftige blødninger, oftest blant kvinner over 35 år. Muskelknutene i livmoren kan av og til medføre en tyngdefornemmelse i underlivet. Legen vil kunne påvise myomer ved gynekologisk undersøkelse.

Bruk av kobberspiral medfører økt blødningsmengde, særlig i forbindelse med de første menstruasjonene etter innsettingen. Hormonspiral gir derimot reduserte blødningsmengder.

Sjeldne årsaker til kraftige menstruasjonsblødninger er stoffskiftesykdommer (høyt stoffskifte, lavt stoffskifte). Livmorkreft kan være årsak ved unormale blødninger fra livmoren, men er ikke vanlig blant kvinner før overgangsalderen. Yngre kvinner bør uansett oppsøke legen din dersom blødningene er unormale.

Generell blødningstendens, hvor du blant annet har lett for å få blåflekker, er også en sjelden årsak (von Wildebrands sykdom). Enkelte legemidler, spesielt blodfortynnende medikamenter (som warfarin, acetylsalisylsyre, dabigatran), kan gi kraftige blødninger.

Et enkeltstående tilfelle av kraftig blødning kan skyldes en spontanabort. Dersom det samtidig foreligger sterke smerter, må svangerskap utenfor livmoren utelukkes.

Forrige side Neste side