Informasjon

Sterke, regelmessige menstruasjonsblødninger

Det skilles mellom sterke, regelmessige og sterke, uregelmessige menstruasjonsblødninger. De fleste uregelmessige blødninger skyldes manglende eggløsning.

Diagnosen

Kraftige blødninger det første året etter menarche, samt rundt overgangsalderen (perimenopausalt), og særlig hvis menstruasjonene er uregelmessige (metroragi), tyder på anovulatoriske blødninger.

Legen vil foreta både en generell kroppsundersøkelse og en gynekologisk undersøkelse. Ved mistanke om stoffskiftesykdom eller økt blødningstendens vil det også bli tatt blodprøver. Det er også viktig å avklare at kvinnen ikke er gravid.

Ultralydundersøkelse er aktuelt der det mistenkes sykdom i livmoren, for eksempel muskelknuter, og ved mistanke om sykdom i eggstokkene.

Forrige side Neste side